Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Kenmerken van ETF's

Meer informatie over ETF's en hoe ze werken.

Op de beurs verhandelde indexfondsen of exchange-traded funds (ETF's) combineren de voordelen van individuele aandelen of obligaties (continue verhandelbaarheid via een beurs) en actief beheerde fondsen (een breed gediversifieerde portefeuille). Dit betekent dat beleggers in een breed scala aan effecten kunnen beleggen via één enkel op de beurs verhandeld ETF-aandeel, terwijl ze toch flexibiliteit behouden. Een belangrijk kenmerk van ETF's is hun passieve beleggingsstrategie, aangezien zij het rendement van een onderliggende index volgen. ETF's beleggen rechtstreeks in alle leden van de onderliggende index, of in een selectie daarvan, en behalen zo een rendement dat slechts minimaal afwijkt van dat van de onderliggende index. Sommige ETF's gaan ook een swapovereenkomst aan met een tegenpartij die indexprestaties aan het ETF levert.

ETF's hebben een lagere all-in vergoeding per jaar in vergelijking met traditionele fondsen. (TER = Total Expense Ratio genoemd). Een van de redenen hiervoor is dat er geen behoefte is aan actief beheer, hetgeen kosten met zich mee zou brengen voor uitvoerig onderzoek en marktanalyse. Aan- en verkoopprijzen die permanent door market makers (aangewezen sponsors) worden vastgesteld, zorgen voor een hoge liquiditeit, hetgeen betekent dat de verschillen tussen aan- en verkoopprijzen (bid-ask spreads) doorgaans zeer klein zijn.

CIO View