Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Waarvoor worden ETF's gebruikt?

Strategieën met Xtrackers ETF's in een oogopslag

Xtrackers ETF's worden door beleggers gebruikt voor verschillende doeleinden en strategieën. Omdat ETF's het koersverloop van de index nauwkeurig weerspiegelen, kunnen ze flexibel worden ingezet, met name door institutionele beleggers. We lichten enkele belangrijke strategieën toe:

  • Assetallocatie
  • Core-Satellite-strategie

Xtrackers ETF's worden door beleggers gebruikt voor verschillende doeleinden en strategieën. Omdat ETF's het koersverloop van de index nauwkeurig weerspiegelen, kunnen ze flexibel worden ingezet, met name door institutionele beleggers. We lichten enkele belangrijke strategieën toe:

  • Assetallocatie
  • Cashbeheer
  • Core-Satellite-strategie
  • Tradingstrategieën

Assetallocatie

Beleggen in een index via een Xtrackers ETF is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de diversificatie te bereiken die de portefeuilletheorie vereist. Xtrackers ETF's bereiken een exacte indexreplicatie (bèta van bijna 1) en verminderen zo in hoge mate het risico dat inherent is aan individuele aandelen. Zo kan een zeer hoge mate van diversificatie worden bereikt door een intelligente assetallocatie met verschillende Xtrackers ETF's op asset classes en aanvullend op sectoren, landen, enz., waardoor het risico van verlies aanzienlijk wordt beperkt.

 

Cashbeheer

Omdat hoge liquiditeit wordt gegarandeerd kunnen institutionele beleggers kortlopende kasmiddelen inwisselen voor Xtrackers ETF's. Snelle beleggingen in de benchmark kunnen voorkomen dat belangrijke koersevoluties op korte termijn niet worden benut en dat er een zogenaamde 'cash drag'[1] ontstaat. In een periode van opleving kunnen inkomende kasstromen op die manier snel en marktvriendelijk worden belegd zonder dat de portefeuille moet worden geherstructureerd en zonder dat er veel afzonderlijke effecten moeten worden verhandeld. Omgekeerd kunnen portefeuillebeheerders bij neergang hun liquiditeitsbehoeften meteen dekken door Xtrackers ETF's te verkopen.

Core-Satellite-strategie

Door gebruik te maken van Xtrackers ETF's kan een effectenportefeuille efficiënt worden gediversifieerd. Het leidende beginsel van de core-satellite strategie is een deel van het kapitaal – de core – te beleggen in breed gediversifieerde beleggingsinstrumenten die aandelen- of obligatie-indices volgen. Het kleinere deel – de zogeheten satellieten – kan bestaan uit actief beheerde beleggingen die erop gericht zijn extra rendement te genereren door middel van zorgvuldige 'stock picking' (genereren van alfa). Een andere optie is om thematische ETF's of sector-ETF's als satellieten te gebruiken.

Tradingstrategieën

De doorlopende prijsstelling van Xtrackers ETF's als gevolg van hun notering biedt beheerders van dakfondsen of vermogensbeheerders het voordeel dat zij flexibel en snel kunnen reageren op marktschommelingen. Beleggers kunnen met Xtrackers ETF's immers zowel inzetten op zowel stijgende als dalende markten (Short Daily Swap UCITS ETF's).

De mogelijkheid om shortposities in te nemen met Xtrackers ETF's betekent dat ze kunnen worden gebruikt om een overeenkomstige positie in de aandelenmarkt af te dekken zonder die aandelen te hoeven verkopen. Bovendien zijn er geen transactiekosten verschuldigd voor de verkoop van de afzonderlijke effecten.

1. Cash Drag: Wanneer een deel van het vermogen niet wordt belegd, maar aangehouden wordt in contanten, gaat het fondsvermogen, als de benchmark stijgt, in vergelijking daarmee slechter presteren. Het omgekeerde gebeurt als de benchmark daalt: het fondsvermogen gaat in dat geval beter presteren dan de benchmark. Door die 'cash drag' wordt ook de afwijking van de benchmark, de 'tracking error', versterkt.

CIO View