Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Transparantie en kostenbeheersing

Goed om te weten.

Transparantie

Transparantie is belangrijk voor elke vorm van beleggen. Beleggers willen een duidelijk inzicht in het rendement van hun beleggingen, zowel in stijgende als in dalende markten.

Op de beurs verhandelde indexfondsen of exchange-traded funds (ETF's) onderscheiden zich vooral door hun hoge mate van transparantie, aangezien hun rendement gewoonlijk gekoppeld is aan een erkende index (bv. de DAX® of de EuroStoxx 50® index). De koers van een ETF stijgt wanneer de index stijgt, en omgekeerd.

Hier vindt u een vergelijking tussen het rendement van een index en dat van het aan die index gekoppelde ETF.

Deze koppeling van een ETF aan een erkende index betekent dat er geen onzekerheden of verrassingen zijn met betrekking tot het beleggingsbeleid van het fonds.

iNAV® biedt extra transparantie

De performance van het ETF kan bijna in real time aan de hand van de indicatieve intrinsieke waarde worden gevolgd en vergeleken met de performance van de index. Tijdens een beursdag wordt de iNAV (Indicative Net Asset Value) van elke ETF minstens eenmaal per minuut berekend. Deze waarde geeft bij benadering het fondsvermogen tijdens de handel weer. Het actuele fondsvermogen wordt bepaald op basis van de koersen van de afzonderlijke posities in de portefeuille van het fonds. De dagelijks bijgewerkte samenstelling is opgenomen in de berekening. Bovendien worden de kasmiddelen van het fonds opgeteld bij de afzonderlijke posities van de portefeuille. Het aldus berekende fondsvermogen wordt gedeeld door het aantal deelbewijzen van het fonds in omloop, met als uitkomst de iNAV-waarde.

Kostenbeheersing

ETF's brengen geringe kosten met zich mee. Aangezien ETF's alleen proberen om een index op basis van regels na te bootsen, worden kosten die met een actief beheer gepaard gaan, vermeden. Bovendien wordt voor ETF's – in tegenstelling tot traditionele fondsen – geen uitgiftetoeslag aangerekend aangezien ETF's net zoals aandelen gemakkelijk via de beurs kunnen worden aangekocht.

Uitgiftetoeslag/terugkoopkosten

Voor de aankoop van ETF's op de beurs wordt geen uitgiftetoeslag aangerekend, en bij de verkoop worden er geen terugkoopkosten in rekening gebracht[1].

Beheerkosten of total expense ratio (TER)

Net als voor elk klassiek beleggingsfonds zijn er ook voor ETF's vaste kosten. Deze zijn echter betrekkelijk laag voor ETF's en bedragen in sommige gevallen minder dan 0,1%.

De all-in vergoeding (ook bekend als de Total Expense Ratio (TER) of totale kostenvergoeding) verwijst naar een vergoeding die is samengesteld uit de vaste vergoeding en de vergoeding voor de beheermaatschappij (ook bekend als de 'beheervergoeding'). De vaste vergoeding omvat de door de maatschappij voor elk subfonds te betalen vergoeding en kosten voor dat subfonds. De beheermaatschappijvergoeding is een vergoeding die aan de beheermaatschappij van het ETF wordt betaald.

Daarnaast kunnen er andere kostencomponenten zijn die verband houden met de manier waarop het ETF de index volgt. (Zie hoofdstuk Directe replicatie/Indirecte replicatie). Bij indirecte replicatie belegt het ETF in een basket van liquide aandelen of obligaties die niet direct met de index overeen hoeven te komen. Naast de korf van aandelen of obligaties gaat het ETF een total return swap aan om de indexprestaties te behouden. Hier kunnen swaptransactiekosten ontstaan. Anderzijds kunnen OTC-swaptransacties het rendement ook verbeteren. In het geval van directe replicatie belegt het ETF in alle of bijna alle componenten van de te repliceren index, in dezelfde weging. Hier kunnen kosten in verband met de indextracking worden afgetrokken van het fonds en het rendement van het fonds rechtstreeks beïnvloeden. Er zijn echter ook rendementsverbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld door effectenleningen.

Brutomarge

Bij de meeste ETF's is de spread, d.w.z. het verschil tussen de bied- en laatkoers (de aankoop- en verkoopprijs), heel klein. Zeer liquide ETF's, die bijvoorbeeld indices op ontwikkelde aandelen- of obligatiemarkten volgen, hebben op de beurs meestal een spread van minder dan 0,1 procent. Anderzijds kan de handelsspread hoger zijn voor indexproducten die opkomende markten volgen.

Overige kosten 

Daarnaast worden gebruikelijke beurskosten aangerekend voor de afwikkeling van een aankoop of verkoop van een ETF-aandeel via de beurs. Deze zijn afhankelijk van de depotbank en vallen meestal te vergelijken met de transactiekosten voor aandelen.

Risico's

ETF's zijn gekoppeld aan indices die positief of negatief kunnen presteren zodat de waarde van de belegging kan stijgen of dalen. De waarde van de deelbewijzen van het fonds kan altijd uitkomen onder de koers waartegen de belegger ze heeft gekocht. Dat kan verliezen tot gevolg hebben. Wanneer de valuta van het land van de belegger een andere valuta is dan die van de deelbewijzen van het fonds of de valuta van de onderliggende index, kunnen wisselkoersschommelingen negatieve gevolgen hebben voor de koers of de opbrengst van de deelbewijzen. De activa van het Fonds worden belegd in overdraagbare effecten en, in het geval van ETF's die indirect geïndexeerd zijn, in swapovereenkomsten.

ETF's met fysieke replicatie, die effecten in de onderliggende portefeuille uitlenen ('securities lending'), kunnen het risico lopen dat de tegenpartij niet kan voldoen aan haar verplichtingen. Dit risico wordt onder meer beperkt via onderpand.

Verdere risico's zijn te vinden in het prospectus of de FAQ.

1. Bovendien kan de bewaarnemende bank beheerskosten in rekening brengen.

CIO View