Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Aangeboden asset classes

Nooit eerder was het zo eenvoudig om de portfolioselectietheorie die Harry M. Markowitz in 1952 publiceerde in de praktijk te brengen. Door via een Xtrackers ETF in een index te beleggen, kunt u de theoretisch vereiste diversificatie eenvoudig en kosteneffectief bereiken. Aan de hand van een intelligente assetallocatie met verschillende posities in diverse Xtrackers ETF's op sectoren, landen, enz., kunt u het sector- of landenrisico spreiden, zodat u een zeer sterke spreiding realiseert en op die manier het risico op verlies aanzienlijk verlaagt.

Bovendien maken Xtrackers ETF's een doelgerichte toewijzing van asset classes mogelijk, afhankelijk van de voorkeur van elke belegger. In het volgende hoofdstuk worden de asset classes van Xtrackers ETF's in detail weergegeven.

compartment

CIO View