Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Aan de inflatie gekoppeld

Uw portefeuille tegen inflatie beschermen met ETF's

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich ten doel gesteld de prijsstijging 'in de buurt' van 2 procent te houden. De inflatie lag in de periode van 2013 tot nu soms zelfs aanzienlijk lager. Anderzijds moest de voorganger van de ECB, de Deutsche Bundesbank, regelmatig strijden tegen hoge prijsstijgingen. In het begin van de jaren 1990 steeg de inflatie tot vijf procent, en in de jaren 1980 tot meer dan zeven procent.

Door de inflatie vermindert de nominale waarde van het geld niet, maar wel is het zo dat je met hetzelfde bedrag minder kunt kopen omdat de prijzen stijgen. Of zoals economen het zeggen: het geld wordt in reële termen minder waard. Als gevolg hiervan stijgt de vraag naar beleggingsproducten die bescherming bieden tegen een waardedaling als gevolg van de inflatie. Xtrackers biedt verschillende ETF's die een rendement opleveren dat aan de inflatie gekoppeld is.

switch-on-off

Tegen inflatie beschermde obligaties

Behoud van de reële waarde in plaats van nominale rendementen – tegen inflatie beschermde obligaties

Een sluipende geldontwaarding raakt vooral traditionele obligatiebeleggingen bijzonder hard. Obligaties bieden immers een vast, nominaal rente-inkomen dat van meet af aan voor de gehele looptijd is vastgelegd. Als de inflatie echter stijgt, daalt de renteopbrengst voortdurend zonder dat de belegger daar iets aan kan doen. Bovendien hangen daar ook koersverliezen op traditionele obligaties mee samen. Tegen inflatie beschermde obligaties werken anders. In het Engels heten ze: Inflation Linked Bonds. Ze betalen geen vaste nominale coupon uit, maar wel een variabele rente die gekoppeld is aan de inflatie. Hoe sterker de prijzen stijgen, hoe hoger de rente. Ook wordt gezegd dat dit soort obligaties de reële waarde behouden. Alle belangrijke geïndustrialiseerde landen, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, hebben tegen inflatie beschermde obligaties uitgegeven, en de bijbehorende indices volgen de ontwikkeling ervan.

Met behulp van indices die aan de inflatie gekoppelde obligaties afdekken, kunnen beleggers deelnemen aan een dergelijke bescherming tegen de inflatie. Bijvoorbeeld: De iBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX® is gekoppeld aan de ontwikkeling van een korf met tegen inflatie beschermde obligaties uit de eurozone. De iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged® is het equivalent daarvan met een korf van obligaties uit de hele wereld. Beide indexvarianten omvatten een strategie voor valuta-afdekking

Een overzicht van alle Xtrackers ETF's die aan de inflatie gekoppelde obligatie-indices tonen is hier te vinden..

 

CIO View