Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Aandelen

Door aandelen aan te kopen, kan de belegger mede-eigenaar worden van een onderneming en deelnemen aan de groei van de onderneming op lange termijn. Zo kan een beursgenoteerd bedrijf meerdere eigenaren hebben die hun aandelen rechtstreeks of bijvoorbeeld via een beleggingsfonds of ETF aankopen.

In principe wordt een belegging in aandelen (eigen vermogen) risicovoller geacht dan een belegging in obligaties (vreemd kapitaal) of in effecten die op de geldmarkt worden verhandeld. Bovendien kunnen aandelen op de beurs onderhevig zijn aan zeer sterke koersschommelingen.

Beleggers kunnen zich tegen deze schommelingen beschermen door op langere termijn te blijven beleggen en de belegging in aandelen te spreiden, bijvoorbeeld door te beleggen in een aandelenindex.

Aandelenfondsen en aandelenindexfondsen beleggen doorgaans de geldmiddelen van een groot aantal beleggers en verdelen het risico over de aandelen van verschillende bedrijven.

De belegging in één aandeel biedt u, als aandeelhouder, de mogelijkheid om dubbel te profiteren. Enerzijds kunnen de koersstijgingen van aandelen een positief effect hebben op de prestaties van de onderneming, en anderzijds is het mogelijk dat de onderneming jaarlijks aandelen in de winst (dividenden) uitkeert.

stocks

Blue chip-indices

Blue chips zijn aandelen met de hoogste beurswaarde op een aandelenmarkt. Deze aandelen staan altijd het sterkst in de belangstelling. De belangrijkste barometers voor aandelenkoersen ter wereld, zoals de DAX, de Eurostoxx 50 en de Dow Jones, behoren allemaal tot de klasse van blue chip-indices, omdat ze uit alle aandelen van het betrokken land / de betrokken regio de waarden kiezen met de hoogste marktkapitalisatie en de ontwikkeling ervan koppelen aan een index. De samenstellers van de indices stellen strikte regels vast aan de hand waarvan wordt bepaald aan welke vereisten de deelnemers aan de index moeten voldoen; dit betekent dat de opname in een blue chip-index gebaseerd is op transparante criteria

Omdat de weging gebeurt volgens marktkapitalisatie zijn blue chip-indices een graadmeter voor de economische trends op lange termijn. Op het einde van de 20e eeuw werden in de wereldwijde blue chip-indices tal van technologiebedrijven opgenomen; inmiddels hebben ze de oude industriële bedrijven uit die indices verdrongen. Als de grondstoffenprijzen stijgen, stijgt meestal ook de beurswaarde van ondernemingen die grondstoffen produceren, wat dan weer leidt tot een hogere weging in de bijbehorende indices.

Deze mechanismen zorgen ervoor dat de weging van individuele sectoren binnen een blue chip-index voortdurend verandert. Een belegging in een dergelijke index is dus geen statische belegging in een welbepaalde aandelenkorf, maar een dynamische belegging die zich voortdurend aan de marktevolutie aanpast.

Blue chip-indices behoren vaak tot een grotere indexfamilie en vormen een subcategorie van een overkoepelend geheel, dat meestal wordt weergegeven door een bijbehorende All-Share Index. Zo bevat de DAX de 30 grootste waarden van de CDAX (afkorting voor Composite DAX), die enkele honderden aandelen van in Duitsland genoteerde bedrijven bevat. Onder de blue chip-index is vaak een bijbehorende mid cap-index vastgesteld, die ondernemingen met een kleinere marktkapitalisatie vertegenwoordigt – in Duitsland is dat de MDAX (afkorting voor mid-cap-DAX).

Met Xtrackers ETF's wordt het mogelijk te beleggen in een hele reeks blue chip-indices. Ze bestrijken een breed scala aan markten en regio's, zodat wie belegt in een ETF daarmee de belangrijkste koersbarometers van de wereldwijde aandelenmarkten kan kopen.

 

Sectorindices

ETF's op sectorindices worden doorgaans gebruikt om te kunnen beleggen in de zogenaamde sectorrotatie. In dit model wordt ervan uitgegaan dat verschillende sectoren of branches zich afhankelijk van de conjunctuurcyclus anders ontwikkelen. Door individuele sectoren te over- of onderwegen kan een belegger proberen betere prestaties te behalen dan de onderliggende algemene index.

Elke indexaanbieder heeft zijn eigen systeem ontwikkeld om de hele markt in afzonderlijke sectoren te verdelen. De mate van detaillering verschilt in sommige gevallen aanzienlijk. We wijzen erop dat het diversificatie-effect van de opgenomen aandelen binnen een sector meestal veel kleiner is, wat echter wel wenselijk is voor de sectorrotatie.

Sectoren worden berekend voor de meeste grote, wereldwijd relevante aandelenindices, zodat zowel in mondiale als regionale sectoren kan worden belegd.

Xtrackers Sectorindex ETF's zijn een efficiënte en kosteneffectieve manier om deel te nemen aan de prestaties van individuele sectoren.

 

Regionale & nationale indices

Door het grote aantal indices dat wereldwijd beschikbaar is, kunnen bijna alle relevante markten kosteneffectief en efficiënt worden weergegeven via ETF's. De indexaanbieders hebben al in een vroeg stadium gemerkt dat regionale economische gebieden over de nationale grenzen heen reiken en hebben daarbij passende indices samengesteld. Met ETF's op dergelijke regionale indices kunnen beleggers bijvoorbeeld comfortabel beleggen in landen die tot een economische ruimte behoren zonder dat ze daarvoor in de afzonderlijke landen moeten beleggen.

De achterliggende reden daarvoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze bij het beleggen in Europese aandelen valutarisico's willen vermijden. Een belegger die in euro's rekent, krijgt met de DJ Euro Stoxx® 50 een beproefd instrument in handen waarmee hij kan beleggen in de grootste waarden van de eurozone. In vergelijking met een belegging in slechts één land van de eurozone kan dit leiden tot een grotere diversificatie en dus tot een lager portefeuillerisico.

In het kader van een kern-satellietbelegging kunnen regionale fondsen zowel de kern- als de satellietrol vervullen, afhankelijk van de correlatie-effecten van de onderliggende index met andere beleggingen. Ze bieden particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in breed gediversifieerde effectenmarkten in grote economische gebieden. Bij de selectie en weging van landen moeten de regels van de indexaanbieder worden nageleefd.

Xtrackers ETF's bieden een verscheidenheid aan regionale fondsen die in het algemeen een wereldwijde afdekking mogelijk maken. De producten kunnen worden gefilterd op regio; daartoe hoeft u bij het zoeken naar een product alleen maar de bijbehorende regio te selecteren.

 

CIO View