Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Goud: Beleggen in schaarste

Eenvoudigweg de inflatiebescherming inschakelen - met een lager wisselkoersrisico

Wist u dat...

.. een euromunt van puur goud ongeveer

970 euro

waard zou zijn? [1]

... van 1 gram goud een draad met een lengte van

2,4 kilometer

kan worden getrokken? [2]

... wereldwijd nog slechts

53.000 ton goud

op economisch rendabele wijze kan worden gewonnen? [3]

... 8% van de jaarlijkse vraag naar goud

is afkomstig van de industrie, b.v. voor de productie van microchips? [4]

... wereldwijd per hoofd van de bevolking ongeveer

25 gram

beschikbaar is? [5]

Voordelen: De zin van beleggen in goud

Sinds 2.500 jaar geleden de eerste gouden munten zijn geslagen, wordt goud als gemakkelijk verhandelbare waarde beschouwd. Dat heeft het edelmetaal te danken aan zijn bijzondere eigenschappen: Het is relatief zeldzaam, kan niet kunstmatig geproduceerd worden, is extreem duurzaam en toch gemakkelijk te verwerken. Bovendien heeft goud een hoge esthetische waarde. Deze eigenschappen zijn vandaag de dag nog even relevant, waardoor goud een van de meest begeerde activa ter wereld is.

Inkomsten

De goudkoers stijgt op korte termijn sterker wanneer de onzekerheid op de markten hoog is. Op lange termijn is het vooral het wereldwijd stijgende inkomensniveau dat de goudkoers doet stijgen, want particulieren zijn verantwoordelijk voor de grootste vraag naar goud[6]. Dit maakt goud voor beleggers ook vanuit het oogpunt van rendement een interessante belegging. Alles bij elkaar blijft goud echter een speculatieve belegging die periodiek sterke prijsschommelingen kan vertonen.

Diversificatie

De goudkoers is over het algemeen zwak gecorreleerd met activaklassen als aandelen of obligaties. Vooral wanneer op de markten onzekerheid heerst, profiteert goud over het algemeen van zijn status als veilige haven, met name wanneer de aandelenkoersen onder druk staan. Het toevoegen van goud kan dus een belangrijke bijdrage aan het risicobeheer van de portefeuille leveren.

Mogelijke afdekking tegen inflatie

In periodes van lage rente en stijgende inflatie kan goud voor beleggers als afdekkingsinstrument tegen inflatieverlies dienen. Onder dergelijke omstandigheden daalt namelijk de reële rente op andere als veilig bekend staande activaklassen, zoals Amerikaanse overheidsobligaties, waardoor de vraag naar goud kan stijgen - en daarmee ook de koers. Maar wanneer de rente sneller stijgt dan de inflatie, kan goud echter minder aantrekkelijker worden voor beleggers

Liquiditeit

Goud is een wereldwijd verhandelde beleggingscategorie. Het is even gewild bij particulieren als bij centrale banken en andere institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen of staatsfondsen. Via Goud-ETC's (Exchange Traded Commodities), beursgenoteerde effecten met als onderliggende waarde fysiek goud, kan het edelmetaal tegenwoordig ook heel eenvoudig via de beurs worden gekocht en verkocht. Door het grote aantal marktdeelnemers kan goud eenvoudig, snel en goedkoop worden verhandeld.

Beleggen in goud zonder kluis of bankkluis

Beleggers kunnen op verschillende manieren in goud beleggen. De meest directe aankoop is de aankoop van goudstaven of munten, maar dit brengt hoge transactie- en bewaarkosten met zich mee. Beleggers beleggen eerder indirect in goud, via aandelen in mijnbouwbedrijven. Goud-ETF's - die echter niet aan de EU-regels voldoen - en Goud-ETC's proberen op hun beurt de goudkoers 1:1 te repliceren. De Xtrackers Gold ETC's bieden beleggers daarbij enkele belangrijke voordelen:

Transparantie

1:1-replicatie van de goudkoers – bespaart beleggers kosten bij het effectenbeheer

Liquiditeit

hoge handelsvolumes op de meeste Europese beurzen – op elk gewenst moment de mogelijkheid om te kopen of te verkopen

Duurzaamheid

De onderliggende goudstaven voldoen aan de criteria voor duurzame productieprocessen

Afdekking wisselkoersrisico

ook verkrijgbaar als in euro afgedekte variant – om wisselkoersrisico's te vermijden [7]

Onderpand

De emittent geeft fysiek goud als onderpand

Overzicht Xtrackers Gold ETC's

Xtrackers Gold ETC's zijn verkrijgbaar in drie varianten: een ETC uitgedrukt in Amerikaanse dollar, een ETC met valuta-afdekking in euro en een ETC in Brits pond. Alle ETC's zijn voor 100% van het belegde kapitaal door fysiek goud gedekt. Het onderliggende goud voldoet volledig aan de eisen van de London Bullion Market Association voor duurzame goudproductie en goede verhandelbaarheid.

Net als voor alle andere beleggingen zijn beleggingen in goud-ETC's aan bepaalde risico's onderhevig. Naast de algemene marktrisico's zijn dat met name valuta-, inflatie- en liquiditeitsrisico's.

 

Naam ISIN Hedged TER p.a.
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities DE000A2T0VU5 - 0,15%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities DE000A2T5DZ1 EUR 0,33%
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities DE000A2UDH48 GBP 0,33%
Xtrackers Physical Gold ETC GB00B5840F36 - 0,25%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) DE000A1E0HR8 - 0,25%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC DE000A1EK0G3 EUR 0,59%
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC GB00B68FL050 GBP 0,69%

Risico's

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat Xtrackers ETC's gedekte effecten met beperkt regresrecht zijn, waarvan terugbetaling in het geval van fysieke Xtrackers ETC's afhankelijk is van de onderliggende grondstoffen, en in het geval van indexgebaseerde Xtrackers ETC's van de gestelde zekerheden. Bij dergelijke zekerheden gaat het doorgaans om fysiek goud, dat onder bepaalde omstandigheden door toegestane financiële instrumenten kan worden vervangen.

1. Per 28.10.2021, eigen berekening

2. www.spektrum.de

3. www.usgs.gov

4. www.statista.com

5. Per 06.01.2021, eigen berekening

6. gold.org

7. Wisselkoersrisico's zijn mogelijke verliezen of winsten van een belegger die geld in de ene valuta naar de andere valuta omwisselt, in het buitenland belegt of internationaal handelt.

CIO View