Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Over Xtrackers

Xtrackers by DWS is een grote en gevestigde aanbieder van exchange traded funds (ETFs) en exchange traded commodities (ETCs) van hoge kwaliteit. Xtrackers ETFs en ETCs bieden een efficiënte 'passieve' blootstelling aan gediversifieerde indices of aan afzonderlijke grondstoffen, een uitgebreide set van betrouwbare beleggingsinstrumenten voor een effectieve portefeuille-allocatie.

Xtrackers is genoteerd aan elf beurzen wereldwijd en heeft meer dan 196,90 mrd EUR[3] aan vermogen onder beheer, waarmee Xtrackers een van de grootste aanbieders van ETFs en ETCs naar AUM is.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of verzoek. U dient professioneel advies in te winnen over al het voorgaande alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De waarde van beleggingen zal schommelen, waardoor de fondsprijzen zowel zullen dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Together we grow.

 

Kern-ETFs

In 2014 heeft Xtrackers een reeks Xtrackers Core ETFs[1] opgezet met jaarlijkse All-in Fees[2] die beginnen bij 0,06%. Xtrackers Core ETFs zijn gebaseerd op de volgende principes:

  1. Blootstelling aan belangrijke aandelen- of vastrentende benchmarks
  2. Fysieke replicatie (directe replicatie)
  3. Kostenefficiëntie

Xtrackers Core ETFs kunnen worden beschouwd als de belangrijkste bouwstenen voor een reeks beleggersportefeuilles.

 

ESG ETFs

Xtrackers' reeks ESG ETFs (E voor milieu, S voor Sociaal en G voor bestuur) biedt beleggers een blootstelling aan zorgvuldig samengestelde indices die zijn ontworpen om in de voorhoede te lopen van maatschappelijk verantwoord beleggen. Xtrackers ESG ETFs maken gebruik van screening en andere technieken om producten te creëren die voldoen aan ESG-eisen, zoals het overhellen ten gunste van bedrijven met een lagere CO2-uitstoot. Xtrackers ESG ETFs zijn beschikbaar met aandelen- of obligatie-onderverdelingen.  

 

ETFs opkomende markten

Xtrackers loopt voorop in het bieden van toegang tot opkomende markten, met name China. Het Xtrackers-team lanceerde zijn eerste ETF voor China in 2007. Dit werd gevolgd door Europa's eerste China A-Shares ETF in 2010 en Europa's eerste fysieke China A-Shares ETF in 2015. Xtrackers lanceerde ook Europa's eerste fysieke China on-shore obligatie ETF, evenals het eerste China A-H Shares ETF. Xtrackers biedt dus een scala aan ETFs om toegang te krijgen tot de Chinese on- en offshore kapitaalmarkten.

 

Valuta afgedekte ETFs

Het bieden van flexibele allocatieopties maakt deel uit van de Xtrackers-aanpak om beleggers een breed scala aan efficiënte, hoogwaardige indextrackers te bieden. Onderdeel van deze producttoolkit is het efficiënte beheer van valutarisico. Xtrackers biedt in valuta afgedekte posities in aandelen, vastrentende waarden en grondstoffen. Dit omvat aandelenklassen die zijn afgedekt tegen EUR, GBP, USD en CHF, zodat beleggers het valutarisico in de belangrijkste valutaregio's kunnen beheren.

 

Strategische bèta-ETF's

Strategische bètastrategieën streven naar een hoger risicogecorrigeerd rendement in vergelijking met traditionele benchmarks door alternatieve wegingen of aandelenselectiemethoden toe te passen. Xtrackers biedt een reeks strategische bèta-ETF's voor aandelen, vastrentende waarden en grondstoffenbenchmarks.

 

Grondstoffen

Xtrackers heeft een reeks exchange traded commodities (ETCs) die fysieke blootstelling bieden aan edelmetalen zoals goud en zilver, en ook aan olie. De Xtrackers Optimum Yield olie en energie ETCs maken gebruik van een algoritme voor het kopen van futures dat gericht is op het optimaliseren van het proces van het gebruik van futures om blootstelling aan grondstoffen te verwerven. Xtrackers commodity ETFs, die blootstelling aan gediversifieerde grondstoffenportefeuilles bieden, zijn ook beschikbaar.

1. Lage All-in-fees mainstream benchmark trackers die kunnen worden beschouwd als geschikte (lange termijn) "core" holdings in de portefeuilles van beleggers.

2. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het ETF naast de all-in-vergoeding nog andere kosten met zich mee kan brengen die een negatief effect kunnen hebben op het rendement van hun belegging ten opzichte van de onderliggende index. Voorbeelden zijn: Makelaars- en andere transactiekosten, belastingen op financiële transacties of zegelrechten, alsmede mogelijke verschillen in belastingheffing op ofwel vermogenswinsten of dividend verondersteld in de relevante onderliggende index, en de feitelijke belastingheffing op ofwel vermogenswinsten of dividenden in de ETF. Beleggers dienen er ook rekening mee te houden dat de kosten voor valuta-afdekking niet in de All-In-vergoeding zijn inbegrepen. De precieze impact van deze kosten kan niet op voorhand betrouwbaar worden ingeschat omdat deze afhankelijk is van een verscheidenheid aan niet-statische factoren. Beleggers wordt aangeraden de gecontroleerde jaarverslagen en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen te raadplegen voor meer informatie.

3. Per 23 mei 2024

CIO View