Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Beleggers in Xtrackers ETF (Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE))

Uw tevredenheid is voor ons zeer belangrijk. Indien u belegt in Xtrackers ETF's en niet tevreden bent over onze diensten, laat het ons dan weten.  U kunt contact met ons opnemen via: 

E-Mail: dws.lu@db.com
Website: www.dws.lu
Post: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg
Telefoon: +352 42101 - 860 (maandag-vrijdag, 9:00-17:00)
Fax: +352 42101 – 900

Onze werkwijze

Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen en een onderlinge oplossing te vinden. Als wij uw het probleem niet onmiddellijk kunnen oplossen, ontvangt u een bevestiging dat wij de zaak zullen onderzoeken. Er wordt een contactpersoon aan u toegewezen die u een schatting geeft hoelang het duurt voordat uw klacht wordt afgehandeld of die u meer informatie geeft. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord.

Wat wij voor u doen

Wij handelen elke klacht individueel af en doen het noodzakelijke onderzoek. Indien er meer tijd nodig is om een antwoord te kunnen geven, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, dan kunt u de zaak voorleggen aan de CSSF. De CSSF streeft ernaar het afhandelen van klachten te vergemakkelijken die zijn gericht op professionals (DWS) die onder toezicht staan van de CSSF.

Verdere informatie en de klachtenprocedure is te vinden op: CSSF-formulier conform Verordening 16-07

Contactgegevens CSSF:

Website: www.cssf.lu
Adres: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Département Juridique CC
283, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg
Fax: (+352 ) 26 25 1- 601
E-Mail: reclamation@cssf.lu

Deze dienst is gratis voor beleggers. De bovenstaande procedure onder Verordening 16-07 moet binnen één jaar na het indienen van de klacht bij ons bedrijf wordt geïnitieerd met de CSSF.

CIO View