Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Beleggers in Xtrackers ETC's 

Uw tevredenheid is voor ons zeer belangrijk. Indien u belegt in Xtrackers ETC's en niet tevreden bent over onze diensten, laat het ons dan weten.  U kunt contact met ons opnemen via: 

E-Mail: complaints.etcs@list.db.com
Website: www.etf.dws.com
Post: T.a.v. DWS Complaints Officer, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB

Onze werkwijze

Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen en een onderlinge oplossing te vinden. Als wij uw het probleem niet onmiddellijk kunnen oplossen, ontvangt u een bevestiging dat wij de zaak zullen onderzoeken. Er wordt een contactpersoon aan u toegewezen die u een schatting geeft hoelang het duurt voordat uw klacht wordt afgehandeld of die u meer informatie geeft. 

Wat wij voor u doen

Wij handelen elke klacht individueel af en doen het noodzakelijke onderzoek. Indien er meer tijd nodig is om een antwoord te kunnen geven, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, dan kunt u de zaak voorleggen aan de volgende regelgevers, afhankelijk van de plaats van domicilie van de ETC:

DB ETC Plc (ETC's met domicilie in Jersey)

Jersey Financial Services Commission („JFSC“):
Post: PO Box 267, 14-18 Castle Street, St Helier, Jersey, JE4 8TP, Kanalinseln
Telefoon: +44 (0)1534 822000
E-Mail: info@jerseyfsc.org

Verdere informatie over de JFSC is te vinden op: Making a complaint against a regulated financial services business — Jersey Financial Services Commission (jerseyfsc.org) 

Xtrackers ETC Plc (ETC's met domicilie in Ierland) 

Financial Services and Pensions Ombudsman („FSPO”)
Post: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29
Telefoon: +353 1 567 7000
E-Mail: info@fspo.ie

Verdere informatie over de FSPO is te vinden op: https://www.fspo.ie/

CIO View