Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

13-03-2024

India! Er is geen weg omheen.

Investeren in de dichtstbevolkte economie ter wereld

to read

In een notendop

 • India is in 2023 een favoriet voor beleggers geworden, terwijl China in dezelfde mate de gunst van beleggers heeft verloren.
 • Wij verwachten dat het hervormings- en investeringsbeleid wordt voortgezet. We rekenen ook op een aanhoudend momentum in de dienstenexport.
 • Indiase aandelen zijn niet goedkoop, maar we verwachten een groeiende belangstelling van buitenlandse beleggers, ook door de opening van de obligatiemarkt, die de munt uiteindelijk verder zou kunnen stabiliseren.

Geïnteresseerd?

Meer informatie is te vinden in onze CIO special

India - een slecht bewaard geheim

Aandelenbeleggers houden van het India-verhaal. In absolute en relatieve termen.

De Indiase aandelenmarkt heeft de afgelopen 10 jaar sterk gepresteerd, zowel in absolute termen als ten opzichte van de bredere Aziatische (exclusief Japan) en wereldwijde aandelenmarkten.

MSCI India Index.png

Bronnen: De grafiek toont de absolute 10-jaarsprestatie van de MSCI India Index in groen, de relatieve prestatie van de MSCI India Index ten opzichte van de MSCI AC Asia ex Japan Index in grijs en de relatieve prestatie ten opzichte van de MSCI World Index in blauw. De 10-jaars performance is geïndexeerd naar 100 vanaf 4 april 2014. Meer prestatiegegevens voor andere perioden zijn te vinden op www.msci.com. In het verleden behaalde resultaten (gesimuleerd of daadwerkelijk gerealiseerd) zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bronnen: LSEG-gegevens en analyses, DWS Investment GmbH, per 06/02/2024.


In de afgelopen drie jaar is de Indiase aandelenindex Sensex[1] met maar liefst 40% gestegen. De index voor opkomende markten MSCI EM[1] verloor 20 procent en de aandelen van China (MSCI China[1]) verloren in deze periode zelfs meer dan 50 procent (alles berekend in Indiase roepies). Het gaat dus heel goed met India, vooral met Indiase aandelen. Zo goed zelfs dat ze nu worden verhandeld met een waarderingspremie van ongeveer 70 procent ten opzichte van het gemiddelde van andere opkomende markten. Om te beoordelen of we nog steeds op deze bandwagon trein moeten springen, moeten we iets dieper graven.

India's positieve demografische ontwikkeling

Nadat de ontwikkeling van India tot een industrie- en dienstennatie lange tijd in kleine stapjes verliep, zijn de stappen de afgelopen jaren steeds groter geworden. De basis hiervoor werd gelegd door belangrijke hervormingen van de huidige regering, evenals een uitgesproken investeringsoffensief, voornamelijk om de infrastructuur te versterken. De uitgaven zijn de afgelopen drie jaar gemiddeld met maar liefst 30 procent gestegen. Voor het lopende jaar verwachten we nog steeds een stijging van 11 procent. Dit zou India moeten helpen om het potentieel van zijn demografische voorsprong beter te benutten. Dit potentieel is niet alleen gebaseerd op India's relatief jonge bevolking (gemiddeld is de Indiase bevolking tien jaar jonger dan die van China), maar ook op het feit dat de geboortecijfers dalen. Dit verbetert fundamenteel de verhouding tussen de inzetbare en niet-werkzame bevolking en dus de afhankelijkheidsratio. Dit dubbele demografische dividend onderscheidt India ook van de meeste andere opkomende economieën.

In tegenstelling tot China zal de bevolking in de werkende leeftijd in India langer blijven groeien.


India’s positive demographics still rising working population.png

Bronnen: VN-afdeling Sociale en Economische Zaken, DWS Investment GmbH. Prognoses zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist of onnauwkeurig kunnen blijken.

India's enorme inhaalpotentieel

Er zijn ook andere ondersteunende ontwikkelingen:

 • de sterke groei van de dienstenexport, die er ook voor zorgt dat India's handelstekort krimpt, wat de centrale bank en de overheid weer meer bewegingsruimte geeft
 • de openstelling van de obligatiemarkt en de opname van staatsobligaties in belangrijke indexen, wat de interesse van buitenlandse investeerders verder zou moeten aanwakkeren
 • de toenemende scepsis van het Westen om voor bepaalde producten alleen op China te vertrouwen
 • en tot slot de aanhoudende groei van de technologiesector, die wordt gevoed door kunstmatige intelligentie, waarvan India zou moeten profiteren als een goed geïntegreerde technologiedienstverlener.

 

En omdat India ook buiten de mondiale economische situatie een economische dynamiek kan genereren door zijn grote inhaalpotentieel - het inkomen per hoofd van de bevolking is een vijfde van dat van China - denken wij dat er ook aantrekkelijke diversificatievoordelen kunnen zijn voor beleggers.

Beleggen in India: kansen en risico's

  Kansen

  Risico's

  het enorme potentieel van India kan niet over het hoofd worden gezien. Beleggers op middellange tot lange termijn kunnen echter profiteren van de bovengemiddelde groei van India. Twee gebeurtenissen zullen in de loop van 2024 waarschijnlijk de aandacht op India vestigen. Ten eerste de parlementsverkiezingen in april/mei. Ten tweede de opname van staatsobligaties in roepie in een toonaangevende index voor opkomende markten, die in juni van start gaat. Beleggingen in opkomende markten gaan over het algemeen gepaard met grotere risico's dan beleggingen in ontwikkelde markten, waaronder mogelijk aanzienlijke juridische, economische en politieke risico's. Gezien de zeer sterke prestaties van de Indiase aandelenmarkten in de afgelopen jaren, is er veel ruimte voor volatiliteit. Het perfecte instapmoment vinden is allesbehalve eenvoudig. Ook in economisch opzicht zal de aanhoudende stijging van India waarschijnlijk volatiel en grillig zijn. Niet in de laatste plaats omdat sommige langetermijnuitdagingen blijven bestaan en het meer tijd zal kosten om ze op te lossen. Zo moet het onderwijssysteem worden verbeterd, vooral in het basisonderwijs. De hoge jeugdwerkloosheid en de nog steeds buitensporige bureaucratie zijn andere uitdagingen.

  Hoe te beleggen in India?

  De volgende Xtrackers ETF's geven beleggers toegang tot de Indiase markt tegen aantrekkelijke voorwaarden. Op 1 maart 2024 heeft Xtrackers een verdere stap gezet om de aantrekkelijkheid van beide producten te vergroten en de jaarlijkse all-in vergoeding (TER) verlaagd:

  Fonds ISIN TER – oud TER – nieuw
  India Government Bond UCITS ETF 1C IE000QVYFUT7 0,38% 0,33%
  MSCI India Swap UCITS ETF 1C LU0514695187 0,75% 0,19%

  Woordenlijst

  MSCI India Total Return Net Index

  De MSCI India TRN Index heeft als doel de prestaties van de volgende markt te weerspiegelen:

  • Grote en middelgrote bedrijven met een beursnotering in India
  • Dekt ongeveer 85% van de free float marktkapitalisatie
  • Gewogen op basis van free float-gecorrigeerde marktkapitalisatie
  • Driemaandelijks herzien

  Ga voor meer informatie over de index, selectie- en wegingsmethodologie naar https://www.msci.com

  MSCI World Net Return Index

  De MSCI World Net Return Index volgt de prestaties van de volgende markt:

  • Grote en middelgrote kapitalisatiebedrijven uit ontwikkelde markten wereldwijd
  • Dekt ongeveer 85% van de free float marktkapitalisatie
  • Gewogen op basis van free float-gecorrigeerde marktkapitalisatie
  • Driemaandelijks herzien

  Meer informatie over de index, selectie en wegingsmethodologie is te vinden op https://www.msci.com

  MSCI AC Asia ex Japan Total Net Return Index

  De MSCI AC Asia ex Japan Total Net Return Index streeft ernaar de prestaties van de volgende markt te weerspiegelen:

  • Grote en middelgrote kapitalisatiebedrijven uit Aziatische landen, met uitzondering van Japan,
  • Gewogen naar free float-gecorrigeerde marktkapitalisatie
  • Wordt elk kwartaal herzien.

  Meer informatie over de index, de selectie en de wegingsmethodologie is te vinden op https://www.msci.com.

  MSCI Emerging Markets Net Return Index

  De MSCI Emerging Markets Net Return Index volgt de prestaties van de volgende markt:

  • Grote en middelgrote bedrijven uit wereldwijde opkomende markten
  • Omvat ongeveer 85% van de free float marktkapitalisatie
  • Gewogen op basis van free float-gecorrigeerde marktkapitalisatie
  • Driemaandelijks herzien

  Meer informatie over de index, selectie en wegingsmethodologie is te vinden op https://www.msci.com

  MSCI China TRN-index

  De MSCI China TRN Index volgt de prestaties van de volgende markt:

  • Chinese grote en middelgrote kapitalisatiebedrijven uit A-aandelen, H-aandelen, B-aandelen, red chips, P-chips en buitenlandse noteringen
  • Omvat ongeveer 85% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie
  • Gewogen volgens de aangepaste marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen
  • Driemaandelijks herzien

  Ga voor meer informatie over de index, selectie- en wegingsmethodologie naar https://www.msci.com

  Bron: MSCI Inc. per: maart 2024

  S&P BSE SENSEX-index

  De S&P BSE SENSEX is de meest gevolgde benchmarkindex van India. De index is ontworpen om de prestaties te meten van de 30 grootste, meest liquide en financieel gezonde bedrijven in de belangrijkste sectoren van de Indiase economie die genoteerd zijn aan de BSE Ltd. (Indiase beurs).

  Ga voor meer informatie over de index, de selectie- en wegingsmethodologie naar https://www.spglobal.com/.

  Bron: S&P Dow Jones Indices. Per: maart 2024

  1. Opmerking: De belangrijkste kenmerken van de genoemde indices worden beschreven in de verklarende woordenlijst. Bron: S&P Dow Jones Indices. Per: maart 2024 Bron: DWS Investment GmbH. Per 22 februari 2024.

  Alle meningen zijn actueel en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prognoses zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist of onnauwkeurig kunnen blijken te zijn.

  CIO View