Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Staatsobligaties

ETF's kunnen de evolutie van obligatie-indices repliceren en zo veel individuele, verschillende obligaties bundelen in één verhandelbaar en transparant product

Staatsobligatie-ETF - een solide bouwsteen voor uw portefeuille

Beleggers in obligaties hebben vaak te maken met een aantal problemen. Dikwijls is het zo dat directe beleggingen alleen mogelijk zijn met zeer grote bedragen, omdat de meeste obligaties alleen in grote coupures worden verhandeld. Ook is in- en uitstappen op korte termijn niet altijd mogelijk. Actief beheerde obligatiefondsen verlagen de instapkosten, maar hebben meestal relatief hoge kosten. Omdat de rendementen vaak lager zijn, vooral voor staatsobligaties die relatief veilig zijn in vergelijking met andere beleggingsproducten, heeft de kostenlast een negatief effect op het rendement.

ETF's kunnen dus een aantrekkelijk alternatief zijn, vooral voor obligaties. Obligatie-ETF's zijn gebaseerd op een obligatie-index en bieden beleggers de mogelijkheid om voordelig te beleggen in een index op een volledige obligatieportefeuille, in één enkel product, met één enkele order. U hoeft geen uitgiftepremie te betalen wanneer u ETF's koopt (wel transactiekosten bij beurshandel of OTC). De jaarlijkse beheersvergoeding voor de obligatie-ETF's van Xtrackers ligt slechts tussen de 0,15 en 0,55 procent.

Staatsobligatie-ETF's: De strengste eisen

Staatsobligaties uit geïndustrialiseerde landen vormen vaak de kern van een gemengde portefeuille. Hoewel de obligatiekoersen kunnen schommelen, vinden veel beleggers obligaties veiliger. Een totaal waardeverlies is onwaarschijnlijk, aangezien staatsobligaties worden ondersteund door de economische macht van grote economieën.

Daarom moeten de overeenkomstige ETF's ook aan de strengste eisen voldoen. Bij Xtrackers beleggen de obligatie-ETF's uitsluitend in obligaties met de hoogste kredietwaardigheid en ruilen ze vervolgens de prestaties van deze obligaties voor de prestaties van de index. Daartoe wordt een swapovereenkomst gesloten tussen het fonds en Deutsche Bank (total return swap). Zo kunnen niet-indexkosten zoveel mogelijk worden vermeden, met als gevolg dat de onderliggende index nauwkeuriger door de ETF kan worden weergegeven. Dit betekent dat de beleggers twee voordelen genieten: Vanwege de status van de ETF als fondsvermogen beschikken ze over een transparant beleggingsvehikel. Ten tweede zorgt de swapconstructie tegelijkertijd voor de bijna exacte weerspiegeling van de index. De hoge waarde van de obligaties in de ETF-portefeuille beperkt het tegenpartijrisico van Deutsche Bank als swaptegenpartij.

Welke indices worden precies gebruikt?

De meeste obligatie-ETF's van Xtrackers zijn gebaseerd op de iBoxx Government Bond Indices. De breedste perimeter is de IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE®. Deze index vertegenwoordigt alle in euro luidende staatsobligaties die zijn uitgegeven door regeringen van de eurozone. Binnen de index worden individuele obligaties gewogen op basis van hun uitstaande volume. De index wordt berekend op basis van het totale rendement ('total return'), d.w.z. couponbetalingen worden herbelegd in de index.

Het rendement op elke obligatie – en dus ook dat van de index – hangt naast de couponbetaling vooral af van de verandering in de obligatiekoers. Een vuistregel is: Wanneer de rente daalt, stijgen de koersen en wanneer de rente stijgt, dalen de koersen. De sterkte van de koersschommelingen hangt opnieuw onder meer af van de resterende looptijd van de obligatie, die ook wel de 'duration' wordt genoemd. Hoe langer de resterende looptijd, hoe sterker de obligatiekoers op rentewijzigingen reageert. Omgekeerd reageren obligaties met een kortere duration niet veel op een rentewijziging.

Let tijdens de opbouw van uw portefeuille op de duration

Daarom is het belangrijk dat u bij de samenstelling van uw portefeuille goed let op de duration. In een periode van stijgende rentetarieven zijn obligaties met een kortere resterende looptijd voordelig om koersverliezen te voorkomen. Bij een trend van dalende rentetarieven kunnen obligaties met een langere duration worden aangewend om koerswinsten te boeken.

Om beleggers de mogelijkheid te bieden de duration te beheersen, heeft Xtrackers, naast de uitgebreide Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF nog andere obligatie-ETF's op indices gelanceerd die obligaties bevatten met een zeer specifieke resterende looptijd. Voor obligaties met een korte duration is er de Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF. Hierbij is sprake van in euro luidende staatsobligaties met looptijden van 1 tot 3 jaar. Binnen de index worden individuele obligaties gewogen op basis van hun uitstaande volume. De index wordt berekend op basis van het totale rendement ('total return'), d.w.z. couponbetalingen worden herbelegd in de index.  

Naar het overzicht van obligatie-ETF's van Xtrackers

Daggeld en Short-ETF's voor grotere flexibiliteit

Als een belegger de effecten van een rentewijziging wil voorkomen, kan hij zich bezighouden met de daggeldmarkt. Daar is de duration slechts één dag, een rentewijziging heeft geen invloed op de koersen. Een voorbeeld van een ETF die de voorwaarden van het daggeld weergeeft, is de Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF. Eonia staat voor Euro OverNight Index Average, de officiële rente van daggeld die dagelijks door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt berekend. Daarbij wordt uitgegaan van informatie die wordt verstrekt door de 43 banken met het hoogste handelsvolume op de geldmarkten in Europa. Rentestijgingen leiden bij daggeld niet tot koersdalingen. Beleggers profiteren juist van een stijgende rente door hogere rendementen.

De mogelijkheid bestaat immers om een portefeuille aan te passen aan de stijgende rente en om zelfs te profiteren van koersdalingen. Short-ETF's worden nauwkeurig weerspiegeld door traditionele obligatie-ETF's. Een voorbeeld is de Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF. De ETF wordt volledig weerspiegeld door de koersen van de belangrijkste staatsobligaties van de eurozone. Als de obligatiekoersen dalen ten gevolge van de stijgende rente, zal de short-ETF een overeenkomstige stijging boeken.

Naar het overzicht van de geldmarkt-ETF's van Xtrackers.

De hele obligatiewereld in één effect

De eurozone vertegenwoordigt momenteel weliswaar een groot deel van de wereldwijde obligatiemarkt, maar lang niet die hele markt. Als u ook de ontwikkeling van staatsobligaties uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zwitserland wilt volgen, kunt u kiezen voor de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged. Daarmee ontvangen beleggers vrijwel de wereldwijde markt voor staatsobligaties in één effect. Hij is gebaseerd op de Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index, die het grootste deel van de wereldwijde liquide markt voor staatsobligaties volgt. De index omvat momenteel staatsobligaties uit 21 geïndustrialiseerde landen met investment grade rating: Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De index wordt berekend op basis van het totale rendement ('total return'), d.w.z. couponbetalingen worden herbelegd in de index. Het is de bedoeling valutaschommelingen af te dekken, namelijk schommelingen van de euro ten opzichte van de valuta's van de obligaties die in de index zijn opgenomen, doordat de wisselkoersen voor een maand van tevoren worden vastgelegd.
 
Naar het overzicht van wereldwijde obligatie-ETF's van Xtrackers.

CIO View