Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Edele metalen

 

Xtrackers ETC - Exchange Traded Commodities

Xtrackers Physical Precious Metal Exchange Traded Commodities (Xtrackers Physical PM ETC's, 'commodities' zijn grondstoffen) zijn transparante effecten die worden verhandeld op gereglementeerde beurzen. Xtrackers Physical PM ETC's stellen beleggers in staat deel te nemen aan de prestaties van fysieke metalen zonder de kosten van een fysieke aankoop (transport, opslag, vergunningen, enz.). Bovendien worden Xtrackers Physical PM ETC's afgedekt door het onderliggende edelmetaal en worden ze continu genoteerd tijdens de handelsuren van de beurs. De aan- en verkoop kan gebeuren via elke bank of makelaar op de betreffende beurzen.

In één oogopslag

 • De gemakkelijke manier om deel te nemen aan spotkoersen: De Xtrackers Physical PM ETC is gekoppeld aan de prijs van de spotkoers voor edelmetaal.

 • Fysieke garantie: De Xtrackers Physical PM ETC is gewaarborgd door de deponering van staven van edelmetaal.

 • Afzonderlijke rekening: Het onderliggende edelmetaal wordt voor Xtrackers Physical PM ETC bewaard op afzonderlijke waarborgrekeningen. De edelmetaalstaven worden opgeslagen in kluizen bij de bank die optreedt als bewaarnemer of onderbewaarnemer.

 • Geen marge tussen biedkoers en laatkoers: Voor handelspartners van Deutsche Bank AG is directe handel met Deutsche Bank AG tegen de waarde per ETC mogelijk. Particuliere beleggers hebben toegang tot buiten-beursverkoop via een breed scala van banken in Duitsland - op voorwaarde dat die banken handelspartners van Deutsche Bank AG zijn.

 

Xtrackers Physical PM ETC zijn beschikbaar op alle efficiënt op te slagen grondstoffen zoals goud, zilver, platina en palladium.

 

Goud

Inleiding

De chemische afkorting Au voor goud is afgeleid van de Latijnse naam aurum. Goud werd meer dan 4.000 jaar geleden voor het eerst gewonnen in Egypte. Rond 640 voor Christus werden er in het huidige Turkije voor het eerst munten uit geslagen. Goud is een dicht, glanzend, geel edelmetaal dat al millennia lang wordt gebruikt als investering, als valuta-eenheid en als grondstof voor de vervaardiging van sieraden. Het is het meest vorm- en rekbare metaal dat de mens kent. Eén enkele gram goud kan worden uitgerold tot een plaat met een oppervlakte van een vierkante meter of er kan een draad van worden getrokken die meer dan een mijl lang is.

Goud is een goede warmte- en stroomgeleider en is corrosievast tegen lucht, warmte, vocht en de meeste oplosmiddelen. Het komt soms voor in de vorm van goudklompen, maar vaker wordt het gevonden in de vorm van korreltjes aan de randen van minerale korrels. In het verleden werd goud uit rivierbeddingen gewassen. Dankzij moderne winningstechnieken kan het nu echter kosteneffectief worden gewonnen uit ertsen met een massa-aandeel in de aardkorst van minder dan 0,5 delen per miljoen. Goud was van 1944 tot 1971 de basis van het wereldwijde monetaire stelsel dat met de overeenkomst van Bretton Woods werd vastgelegd. De valuta's uit de hele wereld werden gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, de enige valuta die inwisselbaar was voor goud. Na de ineenstorting van dit systeem eind 1971 waren er niet alleen flexibele wisselkoersen, maar ook flexibele goudprijzen.

Belangrijkste producenten

De goudproductie in China, Australië en de VS is goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde productie. In 2007 haalden deze drie landen Zuid-Afrika in, dat vanaf 1905 de grootste goudproducent ter wereld was. Momenteel neemt China deze positie in, met een goudproductievolume van 370 ton per jaar.

Grootste marktdeelnemers

Internationale centrale banken zijn invloedrijke instellingen op de wereldwijde goudmarkt, aangezien ze beschikken over reserves van meer dan 31.900 ton goud (stand juni 2013). De grootste goudreserves zijn in handen van de VS met 8.134 ton. Dit komt overeen met 69,8 procent van de totale goudreserve.

Momenteel houden de 20 centrale banken die de Central Bank Gold Agreement hebben ondertekend gemiddeld ongeveer 40% van hun reserves in goud aan. De Europese Centrale Bank daarentegen houdt slechts 26,8 procent van haar reserves in goud aan.

Terwijl de centrale banken in Europa nog steeds aanzienlijke goudreserves bezitten, hebben hun tegenhangers in Azië de afgelopen jaren hun valutareserves sterk verhoogd. Bijgevolg is de verhouding tussen de goudreserves en de totale reserves in Azië gestaag gedaald. In Japan is de verhouding tussen de goudreserve en de totale reserve momenteel slechts 2,4 procent. De trend is echter aan het keren: Vooral China, Rusland, India en Mexico breiden momenteel hun goudreserves sterk uit, met 370 ton per jaar.

Meest voorkomende gebruik

Goud wordt voornamelijk gebruikt in de sieradensector, vaak in legeringen met zilver, koper en andere metalen omdat zuiver goud te zacht is. Het gehalte aan zuiver goud wordt uitgedrukt in karaat (kt).

Goud wordt ook gebruikt in de industrie vanwege zijn elektrische geleidbaarheid, corrosiebestendigheid, reflecteerbaarheid en andere fysische en chemische eigenschappen. Het wordt gebruikt voor elektronenverbindingen en -contacten, in de tandheelkunde, voor medische apparatuur, in de chemie en fotografie. Aangezien goud in vergelijking met andere metalen erg duur is, wordt het in de industrie niet zoveel gebruikt.

 
Naam ISIN Valuta afgedekt
Xtrackers Physical Gold ETC GB00B5840F36 Nee
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) DE000A1E0HR8 Nee
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC DE000A1EK0G3 Euro (Valuta afgedekt)
 

Zilver

Inleiding

Een legering van 92,5 procent zilver en 7,5 procent koper wordt doorgaans 'sterling zilver' genoemd. Het chemische symbool Ag voor zilver is afgeleid van de Latijnse naam argentum.

Dit edelmetaal komt in de natuur vaak voor in de directe omgeving van lood-, koper- en zinkerts. Het werd ongeveer 5.000 jaar geleden voor het eerst ontgonnen in een regio die nu deel uitmaakt van Turkije. In die tijd was het gebruik van dit edelmetaal wijdverbreid, omdat de zilvervoorraden gemakkelijk toegankelijk waren. Ze konden bovengronds of onmiddellijk onder het aardoppervlak worden ontgonnen. Tegenwoordig is de rol van zilver sterk veranderd; terwijl zilver in het verleden vooral werd gebruikt voor de verfijning van sieraden, is het vandaag de dag, vanwege zijn hoge elektrische geleidingsvermogen, in elk huishouden te vinden, bijvoorbeeld in camera's, computers en dergelijke.

Grootste producenten en afnemers

Mexico is de grootste zilverproducent ter wereld met meer dan 4.200 ton in 2012, gevolgd door China en Peru. Als gevolg van een aanzienlijke productietoename bereikte de wereldwijde ontginning vorig jaar een nieuwe piek met iets meer dan 770 miljoen ounces, of 24.000 ton. De evolutie ging echter ook in omgekeerde richting: in de VS en Chili is de productie gedaald. De twee grootste economieën, China en de VS, zijn ook de twee grootste consumenten. India is echter snel bezig met een inhaalslag. Ook beleggers ontdekken zilver steeds vaker.

Meest voorkomende gebruik

In de loop van de geschiedenis werden zilver en goud gebruikt om ornamenten, gebruiksvoorwerpen, sieraden en munten te vervaardigen. In vergelijking met goud wordt zilver echter veel meer gebruikt in de industrie, wat voornamelijk toe te schrijven is aan de prijsverhouding: zilver is momenteel ongeveer 60 keer goedkoper dan goud.

 
Naam ISIN Valuta afgedekt
LongNameSC GB00B57Y9462 Nee
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) DE000A1E0HS6 Nee
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC DE000A1EK0J7 Euro (Valuta afgedekt)
 

Platina

Inleiding

Platina heeft het chemische symbool Pt. De naam is afgeleid van het Spaanse woord platina en betekent 'klein zilver'. Platina is een van de edelste metalen, wat betekent dat zeer weinig chemicaliën ermee reageren of het aantasten door oxidatie. Het is 30 keer zeldzamer dan goud en komt in de aardkorst voor met een massa van ongeveer 5 delen per miljard. Net zoals goud is ook platina vorm- en rekbaar. Zo kan van een gram platina een fijne draad worden getrokken met een lengte van ongeveer twee kilometer.

Het edelmetaal heeft opmerkelijke katalytische eigenschappen. Omdat platina niet verkleurt, is het zeer geschikt voor de vervaardiging van sieraden. De eerste bewijzen van het gebruik van platina dateren uit de late 15de eeuw. De ontdekking van platina in het midden van de 17de eeuw wordt echter toegeschreven aan de astronoom Antonio de Ulloa. Tot voor kort was de definitie van een meter (standaardmeter) gebaseerd op de afstand tussen twee markeringen op een staaf met een platina-iridiumlegering, te vinden in het Internationaal bureau voor maten en gewichten (Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)) in Sévres, Frankrijk. Zelfs nu nog is het gewicht van een kilogram gebaseerd op de standaardkilogram in de vorm van een platina-iridiumcilinder, die ook in het BIPM bewaard wordt.

Belangrijkste producenten

Ongeveer 70 procent van de platinavoorraad en -productie is te vinden in het Bushveld Igneous Complex, ten noorden van Pretoria, in Zuid-Afrika. Platina komt ook voor in Great Dyke (Zimbabwe), een geologische formatie die het land van noord tot zuid doorkruist. Buiten Afrika bezit Rusland de belangrijkste platinavoorraden. Platina is hier in de eerste plaats een bijproduct van de nikkelproductie in de Norilsk-afzettingen. Andere grote producenten zijn Canada en de VS. Platina is ook daar in de eerste plaats een bijproduct van de nikkel- en palladiumproductie. Er is zeven tot twaalf ton erts nodig om een troy ounce of ongeveer 31 gram platina te produceren.

Meest voorkomende gebruik

Platina wordt vaak gebruikt op plaatsen waar katalysatoren chemische processen moeten uitvoeren zonder sterke slijtage. Meer dan 50 procent van de totale productie wordt hiervoor gebruikt. Het wordt voornamelijk gebruikt om uitlaatgassen van lichte dieselvoertuigen te reinigen. De sieradenindustrie is met ongeveer 30 procent van de totale vraag de op een na belangrijkste sector, waarbij China de wereldmarkt voor sieraden van platina beheerst. Platina wordt ook steeds belangrijker als industrieel metaal in de chemische, elektrische en glasindustrie. Door de huidige trend van verder stijgende energieprijzen zou de vraag naar platina kunnen toenemen. Het is namelijk uitstekend geschikt als katalysator in de waterstof- en brandstofceltechnologie. Brandstofcellen zetten de energie van een chemische reactie direct om in elektriciteit en genereren warmte als bijproduct. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is het rookgasproduct van een met waterstof en zuurstof aangedreven brandstofcel slechts waterdamp.

 
Naam 
ISIN
Valuta afgedekt
Xtrackers Physical Platinum ETC
GB00B57GJC05
Nee
Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC
DE000A1EK0H1
Euro (Valuta afgedekt)
 

Palladium

Inleiding

Palladium heeft het chemische symbool Pd. Het woord palladium is afgeleid van de naam Pallas Athena, de Griekse godin van de wijsheid. Palladium is qua chemisch gedrag vergelijkbaar met platina, maar het heeft een lagere dichtheid (12 cm/g, in vergelijking met platina: 21,5 cm/g). Het smeltpunt van palladium is 1.555 °C, het laagste smeltpunt in vergelijking met alle andere metalen in de platinagroep, zoals rhodium of iridium. Platina smelt bijvoorbeeld pas bij 1.768 °C. Palladium heeft sterke katalytische eigenschappen en, hoewel het sneller verkleurt dan platina, is het toch zeer geschikt voor de vervaardiging van sieraden. Het werd in 1803 ontdekt door de Engelse chemicus William Hyde Wollaston. Tot voor kort werd palladiumchloride gebruikt om tuberculose te behandelen en speelde het ook een belangrijke rol in kernenergie.

Belangrijkste producenten

Het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nikkel is de belangrijkste producent van palladium, dat een bijproduct is van de nikkelontginning. Tachtig procent van de palladiumvoorraden in de wereld ligt echter voornamelijk in Zuid-Afrika, met name in het Bushveld Igneous Complex, maar ook in Great Dyke in Zimbabwe. Van de overige wereldwijde voorraden zijn er enkele te vinden in de VS en in Canada. De palladiumproductie in andere delen van de wereld is onbeduidend.

Meest voorkomende gebruik

Net als platina wordt palladium vaak gebruikt waar katalysatoren chemische processen moeten starten zonder er zelf aan deel te nemen. Vijfenzestig procent van de wereldproductie wordt hiervoor gebruikt. Na de elektrische industrie met 16% van de totale vraag is de sieradensector de derde belangrijkste afnemer van palladium met ongeveer 7% - China is veruit de belangrijkste markt voor dit edelmetaal. Palladium is niet alleen belangrijk voor elektronica en de tandheelkundige sector, maar ook voor kankertherapie vanwege zijn vermogen om de celdeling te remmen.

 
Naam ISIN Valuta afgedekt
LongNameSC GB00B5VYVZ75 Nee
LongNameSC DE000A1EK3B8 Euro (Valuta afgedekt)

Risico 's

 • De prestaties van de Xtrackers Physical Gold ETC's zijn gekoppeld aan de evolutie van de goudprijs, die kan stijgen of dalen. In bepaalde omstandigheden krijgen beleggers hun oorspronkelijke beleggingsbedrag niet terug omdat Xtrackers Physical Gold ETC's geen kapitaalbescherming of garantie bieden.
 • De prijzen van edele metalen vertonen over het algemeen een grotere volatiliteit dan die van andere asset classes.
 • Voor producten die niet voor het valutarisico zijn afgedekt en waarvan de onderliggende waarde niet in euro is genoteerd, bestaat voor beleggers uit de eurozone een wisselkoersrisico. Wisselkoersen kunnen zich vanuit het oogpunt van de belegger negatief ontwikkelen.
 • Voor beleggingen in Xtrackers Physical Gold ETC's wordt geen rente geaccumuleerd. Bovendien worden de productkosten in mindering gebracht op de prestaties.
 • Door een belegging in Xtrackers Physical Gold ETC's wordt een belegger niet de eigenaar van het fysiek opgeslagen goud.
 • De emittent is een beleggingsvehikel zonder eigen vermogen, met uitzondering van de activa die worden gebruikt in het kader van de collateralisatie (beperkt verhaalrecht), die mogelijk niet volstaan om aan alle betalingsvorderingen te voldoen
 • Er kan een vervroegde aflossing van Xtrackers ETC plaatsvinden, ook wanneer de emittent of de tegenpartij van het programma gebruik maakt van zijn/haar respectieve eenzijdige recht van beëindiging ten opzichte van de Xtrackers ETC. Voor zover de emittent recht heeft op betalingsvorderingen tegen derden, worden de emittent en dus de beleggers blootgesteld aan het kredietrisico van deze derden. Dit betekent dat het gevaar van insolventie bestaat, d.w.z. een mogelijk tijdelijk of blijvend onvermogen om tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 • De (mogelijke) secundaire-marktprijs voor Xtrackers ETC's kan aanzienlijk lager zijn dan de prijs die de belegger betaalt. De emittent is een beleggingsvehikel zonder eigen vermogen, met uitzondering van de activa die worden gebruikt in het kader van de collateralisatie (beperkt verhaalrecht), die mogelijk niet volstaan om aan alle betalingsvorderingen te voldoen.
 • Grondstoffen zijn over het algemeen volatiel en zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.
 • Door de jaarlijkse kosten ontstaat er een verschil in rendement tussen de ETC's van Xtrackers en de onderliggende grondstof.
 • ETC's van Xtrackers lopen een kredietrisico ten opzichte van de tegenpartij van de swap. Dit is het risico van insolventie, d.w.z. een mogelijk tijdelijk of blijvend onvermogen om tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

CIO View