Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Bij DWS erkennen we het belang van persoonlijke informatie die aan ons is toevertrouwd. Het is een van onze fundamentele verantwoordelijkheden als vermogensbeheerder om ervoor te zorgen dat wij de informatie beschermen die ons door onze cliënten en onze websitebezoekers wordt toevertrouwd. Hieronder vindt u de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen om uw privacy te beschermen.

Waarom verzamelt DWS persoonlijke informatie?

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke informatie op onze websites om u nog betere producten en diensten aan te bieden, onze bedrijfsprocessen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten en u naar de meest geschikte productinformatie en toepassingen te leiden.

Hoe wordt informatie verzameld en hoe lang wordt deze bewaard?

Informatie die op onze website wordt verzameld, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld. Als u toegang wilt tot informatie of deze wilt corrigeren, kunt u uw gegevens laten verwijderen, blokkeren of corrigeren (indien in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving). U hebt recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren; deze dienst is gratis.

Bovendien streeft DWS ernaar de website voortdurend te verbeteren. Om deze reden verzamelen we geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website, zoals domein van herkomst, aantal paginaweergaven, verblijfsduur, enz. Deze gegevens worden puur gebruikt voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en worden niet doorgegeven aan derden partijen. Hiervoor gebruiken we het aanbod van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH (Berlijn). Het verzamelt en evalueert geanonimiseerde informatie die door uw browser wordt verzonden wanneer u de website van DWS bezoekt. U kunt bezwaar maken tegen de procedure voor de toekomst door hier te klikken:

Opt-Out

In overeenstemming met de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden de bezoekers van onze websites afzonderlijk geïnformeerd over elke verzameling van persoonsgegevens op de betreffende websites die verder gaat dan het gebruik van Mapp Digital. We verzamelen, gebruiken of verwerken geen persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die ook elektronisch kan worden aangegeven (bijvoorbeeld bij het aanvragen van brochures). Nadat de toestemming is gegeven, kan deze op elk moment worden ingetrokken.

Hoe wordt informatie bewaard, beschermd en gebruikt?

Informatie die via deze website wordt verzameld, wordt overgedragen aan de verantwoordelijke DWS-divisie. Bankgeheim en vertrouwelijkheid worden gehandhaafd. Gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij dit nodig is om uw vragen te beantwoorden (d.w.z. folders die door leveranciers worden verzonden). Uw informatie wordt uitsluitend gebruikt om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, met betrekking tot de website waarmee ze zijn verzameld.

Websites waarmee we uw informatie verzamelen, zijn meestal gecodeerd met behulp van de coderingsmodule van uw browser. Deze sites zijn gecertificeerd door gerenommeerde instellingen voor internationale encryptietechniek. Bovendien heeft DWS aanvullende en uitgebreide state-of-the-art beveiligingsmaatregelen ingevoerd wanneer zowel rekeningen als effectenrekeningen via internet worden benaderd. Firewalls voorkomen ongeoorloofde toegang.

Diverse coderings- en identificatielagen beschermen klantinformatie tegen inbraak of openbaarmaking aan derden tijdens gegevensoverdracht. Bovendien maakt DWS intern gebruik van verfijnde coderingsmethoden om te voorkomen dat onbevoegden de codering onleesbaar maken. Bovendien wordt tijdens de gegevensoverdracht een elektronische identificatiecode gegenereerd om uw informatie te beschermen.

Cookies

Gezien het belang van gegevensbescherming en onze verplichtingen inzake transparantie, verstrekken wij hieronder informatie over cookies, hoe wij ze gebruiken op onze website op basis van artikel 6 GDPR, de rechtmatigheid van de verwerking, en welke opties u hebt als u deze cookies wilt activeren of deactiveren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd om de technische functionaliteit van de website te waarborgen. DWS gebruikt cookies in sommige delen van zijn webpagina's om het voor u gemakkelijker te maken om de pagina's te gebruiken en om ze persoonlijker te maken.

Om cookies te begrijpen en te beheren, kan het nuttig zijn de volgende terminologie te kennen:

 • Cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd door de organisatie die de door u bezochte website exploiteert, worden "interne" cookies genoemd.
 • Cookies die door een andere organisatie via de door u bezochte website op uw apparaat zijn geïnstalleerd, staan bekend als "externe" cookies. Een voorbeeld is een cookie die is ingesteld door een gespecialiseerd website-analysebedrijf dat de website-eigenaar gegevens verstrekt over het aantal mensen dat zijn website bezoekt (cookies voor bereik- en gebruiksanalyse).
 • Zogenaamde persistente cookies blijven op uw apparaat, ook nadat u uw browser sluit. Zij worden geactiveerd bij elk bezoek aan de website die de specifieke cookie heeft gemaakt. Als er bijvoorbeeld een "permanente cookie" op een website wordt gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, hoeft u die gegevens niet telkens in te voeren wanneer u die website bezoekt (functionele en voorkeurscookies).
 • "Sessiecookies" zijn daarentegen tijdelijk en worden meestal gebruikt om de website te laten werken, bijv. door een gebruiker toe te staan om van pagina naar pagina te gaan zonder opnieuw in te hoeven loggen. Zodra u uw browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd (technisch noodzakelijke cookies).
 • “Flash-cookies” worden geïnstalleerd door websites die media bevatten (bijv. videoclips). Hiervoor is Adobe Flash-software nodig. Hierdoor kan inhoud sneller worden gedownload en kan informatie worden opgeslagen, bijvoorbeeld dat de inhoud is geopend vanaf uw apparaat (functionele en voorkeurscookies).

Wat voor cookies gebruiken wij?

Essentiële cookies

Onze websites gebruiken cookies, die nodig zijn voor de technische functionaliteit van onze websites en het detecteren van fouten en veiligheidsrelevante afwijkingen om een door u gevraagde dienst of optie aan te bieden.

Functionele en voorkeurscookies

Functionele en voorkeurscookies stellen onze website in staat om reeds ingevoerde informatie op te slaan (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of locatie-informatie) en om verbeterde, gepersonaliseerde functionaliteiten aan te bieden. Dergelijke cookies worden ook gebruikt om functionaliteiten mogelijk te maken, zoals het afspelen van video's.

Analysecookies

Wij streven ernaar de website voortdurend te verbeteren. Voor dit doel gebruiken we cookies die ons algemene statistieken verschaffen over het aantal bezoekers, welke delen van een pagina het vaakst worden bekeken, informatie over de stad of locatie van de gebruikers en de verblijfsduur, enz. maar ook als een statistische publiekstool om het succes van digitale communicatie- en marketingmaatregelen te beoordelen. Deze kunnen in opdracht van ons door externe analysebedrijven worden geïnstalleerd.

Om onze website aan te passen aan uw interesses en behoeften, evenals voor marktonderzoek, analyseren we gegevens die worden gegenereerd bij het bezoeken van onze website in het geval u expliciete toestemming hebt gegeven voor analysecookies. Hiervoor gebruiken we het aanbod van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH (Berlijn).

Mapp Digital verzamelt namens ons geanonimiseerde gebruiksgegevens over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Hiervoor plaatst Mapp Digital een sessiecookie via uw browser. De sessiecookie stelt ons in staat uw bezoek aan meerdere DWS-websites vast te leggen. De sessiecookie wordt telkens wanneer u onze website bezoekt opnieuw ingesteld en vervalt nadat u onze website hebt verlaten. Mapp Digital plaatst ook een tijdelijke cookie die ons in staat stelt om u aan de hand van de cookie-ID gepseudonimiseerd te identificeren als een terugkerende bezoeker van onze website.

Marketingcookies

Onze websites gebruiken cookies zodat we het succes van onze marketingcampagnes kunnen meten en optimaliseren. Hiervoor volgen we de behoeften van gebruikers om te voorkomen dat ze inhoud te zien krijgen die niet voor hen relevant is. Op basis van deze cookies kunnen wij onze marketingcampagnes afstemmen op de behoeften van de gebruikers.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van marketingcookies, gebruiken wij op onze website de re-marketingtechnologie van onze hieronder vermelde partners. Het stelt ons in staat bezoekers van onze websites op de websites van onze reclamepartners te herkennen aan de hand van een pseudoniem en hen te benaderen met informatie die betrekking heeft op hun interesses. Tijdens een bezoek aan onze website wordt een tijdelijke cookie van onze reclamepartners geplaatst door de browser van uw eindapparaat als onderdeel van de re-marketing. Deze cookie stelt ons in staat om de remarketing in realtime uit te voeren.

Om advertenties op de websites van onze advertentiepartners weer te geven, gebruiken we technologieën, zogenaamde "remarketingpixels", van externe providers. De "remarketingpixels" gebruiken ook cookies om een gepseudonimiseerd identificatienummer aan uw browser toe te kennen. Door het gebruik van cookies kunnen uitgevers (op basis van uw bezoeken aan onze website) advertenties plaatsen op de websites van onze advertentiepartners. De cookies bevatten geen informatie op basis waarvan conclusies over u als natuurlijk persoon kunnen worden getrokken.

Als u het gebruik van deze cookies wilt voorkomen, kunt u de marketingcookies uitschakelen onder cookie-instellingen. Hiermee voorkomt u ook de toezending van gegevens aan de bovengenoemde uitgevers.

In het kader van remarketing worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens verwerkt of doorgegeven aan Mapp Digital of onze advertentiepartners.

De volgende cookies worden gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven:

Naam cookie Doel Categorie Levensduur Type Verwerkende entiteit

Tealium Collect

Verzamelt gegevens over gebruikersvoorkeuren, zoals taalinstellingen of onderwerpvoorkeuren

Functionele en voorkeurscookies

1 jaar

Sessiecookie

Tealium
11095 Torreyana Road
San Diego, CA 92121
USA

EID Ever ID / Cookie-ID

Verzamelt geaggregeerde gegevens over het gebruik en de werking van de website

Essentiële cookies

6 maanden

Sessiecookie

Mapp Digital Germany GmbH
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlijn
Duitsland

Google Analytics

Verzamelt geaggregeerde gegevens over websitegebruik

Analysecookies

2 jaar

Sessiecookie

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House
4 Barrow Street
Dublin D04 E5W5
Ierland

Google Remarketing

Maakt gerichte display-advertenties mogelijk

Marketingcookies

30 dagen

Sessiecookie

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House
4 Barrow Street
Dublin D04 E5W5
Ierland

Facebook Pixel

Maakt gerichte marketing via sociale media mogelijk

Marketingcookies

88 dagen

Sessiecookie

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin, D02
Ierland

LinkedIn

Maakt gerichte marketing via sociale media mogelijk

Marketingcookies

2 jaar

Sessiecookie

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ierland

Hoe cookies te configureren

Met sommige cookies kunt u optimaal profiteren van de functionaliteit van onze website. Om bepaalde functionaliteiten te kunnen aanbieden, kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om deze functionaliteiten correct weer te geven.

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat de meeste browsers verschillende manieren bieden om uw privacy te beschermen. Als u bepaalde cookies niet in- of uitschakelt via de browserinstellingen, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet zoals verwacht voor u beschikbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld interne cookies toestaan, maar externe cookies blokkeren, of een melding krijgen telkens wanneer een website een cookie wil installeren.

Houd er rekening mee dat als u cookies op deze manier uitschakelt, u geen nieuwe cookies kunt instellen. Het zal echter niet voorkomen dat eerder ingestelde cookies op uw apparaat blijven werken totdat u alle cookies wist in uw browserinstellingen. Instructies voor het beheer van cookies in uw browser vindt u meestal onder de helpfunctie van de browser of in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

In de cookie-instellingen vindt u een overzicht van alle cookies en de configuratieopties.

Informatie over gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming

De volgende informatie geeft u een overzicht van hoe Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) plc (elk de “Vennootschap”) en derden uw persoonsgegevens kunnen verwerken en van uw rechten volgens de gegevensbeschermingswetgeving. De specifieke soorten verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verwerkt, worden in grote mate bepaald door de diensten die worden aangevraagd of overeengekomen.

1. Wie wij zijn

De Vennootschap is een verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens die wij in verband met onze activiteiten verwerken. In dit bericht zijn verwijzingen naar 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzingen naar de Vennootschap.

Dit bericht geldt zowel voor u als voor derden over wie u in het kader van onze relatie met u informatie aan ons verstrekt. Gelieve een kopie van dit bericht te bezorgen aan enige derden van wie u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen dit bericht van tijd tot tijd actualiseren en wij zullen u schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele veranderingen die wij aanbrengen.

Als belegger behoudt u de verantwoordelijkheid om uw potentiële gemachtigde vertegenwoordigers of uiteindelijk gerechtigden te informeren over het bestaan en de inhoud van dit privacybericht.

2. Soorten persoonsgegevens die we verwerken

Vanwege onze contractuele relatie met u moeten we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen om onze wettelijke verplichtingen te vervullen. Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw beleggersaanvraag mogelijk niet verwerken of kunnen wij mogelijk geen zakelijke relatie met u in stand houden of kunnen wij u onze diensten mogelijk niet leveren.

Wij verwerken alle of een deel van de volgende soorten persoonsgegevens:

Naam, adres/andere contactgegevens (telefoon, e-mailadres), geboortedatum/-plaats, geslacht, nationaliteit, taal, burgerlijke staat, handelingsbevoegdheid, beroepsgroep/soort partnership (dienstverband/zelfstandige), identificatiegegevens (bijv. identiteitskaartgegevens), authenticatiegegevens (bijv. specimen van de handtekening), TIN en belastinginformatie, FATCA-status, huidige of vorige beroep indien relevant en financiële status (vermogen, schulden, inkomsten uit dienstverband/zelfstandige activiteit/handels- of bedrijfsactiviteit, kosten).

3. Waarom verwerken we uw gegevens (verwerkingsdoel) en wat is onze rechtsgrond?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om uw participaties en daaraan verbonden rekeningen permanent te verwerken en te beheren. Het betreft de beoordeling van uw aanvraag, het beheer van uw belegging, het bijhouden van het beleggersregister en de levering van verwante diensten aan u (bijvoorbeeld rekeningoverzichten of andere mededelingen die relevant zijn voor uw aanvraag of belegging), ofwel direct ofwel door een beroep te doen op dienstverleners.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden voor zover dat nodig is om onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen.

Daarnaast moeten wij verschillende Luxemburgse en internationale wettelijke en reglementaire verplichtingen of statutaire vereisten naleven (bijv. het Luxemburgse vennootschapsrecht, de icbe-wet, wetten en verordeningen over anti witwaspraktijken, belastingwetten) evenals eisen van toezichthoudende instanties (bijv. de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier). Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te vervullen, waaronder identiteitscontrole, preventie van fraude en witwassen, preventie en opsporing van misdrijven en de naleving van door de belastingwetgeving vereiste taken op het vlak van toezicht en rapportering, zoals rapportering aan de belastingautoriteiten volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standard (gemeenschappelijke rapporteringsnorm, CRS) of enige andere identificatieverplichtingen in het kader van belastingwetgeving om belastingontwijking en fraude te voorkomen.

Wij kunnen verplicht zijn om informatie over u en uw beleggingen (inclusief, maar niet beperkt tot naam en adres, geboortedatum en Amerikaans tax identification number (TIN), rekeningnummer, saldo op uw rekening) te verzamelen en te melden aan de Luxemburgse belastingdienst (Administration des contributions directes), die deze informatie (inclusief persoonsgegevens, financiële en belastinggegevens) automatisch deelt met de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten of andere toegestane rechtsgebieden (inclusief de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service of IRS) of andere Amerikaanse bevoegde autoriteiten en buitenlandse belastingautoriteiten die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd), alleen voor de doeleinden zoals voorzien in FATCA en de CRS op het niveau van de OESO en Europa of gelijkwaardige Luxemburgse wetgeving.

U bent verplicht om vragen en verzoeken over uw identificatie en beleggingen te beantwoorden, evenals in voorkomend geval over FATCA en/of de CRS. We behouden ons het recht voor om beleggingsaanvragen te weigeren indien u de gevraagde informatie en/of documenten niet verstrekt en/of indien u de toepasselijke vereisten niet naleeft. U bevestigt te weten dat het niet-delen van relevante informatie kan leiden tot een onjuiste of dubbele rapportering, kan verhinderen dat u uw belegging verwerft of behoudt en door ons kan worden gemeld aan de relevante Luxemburgse autoriteiten.

Ook kunnen wij uw specifieke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere specifieke doeleinden (bijv. marketingdoeleinden of om u meer algemene informatie over onze diensten te verstrekken). U hebt op elk moment het recht om die toestemming in te trekken.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze legitieme bedrijfsbelangen, namelijk:

 • handhaving van wettelijke rechten en verdediging bij rechtsgeschillen; 
 • IT-beveiliging en IT-activiteiten van de Vennootschap;
 • voorkoming van strafbare feiten; 
 • maatregelen voor bedrijfscontrole en de verdere ontwikkeling van producten; 
 • risicobeheer.

Bij de beoordeling van onze bovenvermelde legitieme belangen houden wij er rekening mee dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden geen schade berokkent aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden als betrokkene. Neem contact met ons op als u hierover meer informatie wenst (zie "Vragen en twijfels").

Als de verwerking gebaseerd is op de behartiging van onze legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Bekendmaking van uw gegevens

Xtrackers und Xtrackers II

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met en verwerkt door State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch het administratiekantoor van uw beleggingen in het kader van dit bericht en de bewaarder, het administratiekantoor, het betaalkantoor, het domiciliekantoor en de registerhouder en transferagent van de Vennootschap. 
Voor zover dat nodig is om onze diensten te verlenen en onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u en/of onze wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen, zullen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • DWS Investment S.A., Luxembourg, in zijn hoedanigheid van beheermaatschappij van de Vennootschap of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers of enige van zijn gelieerde ondernemingen en hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in zijn hoedanigheid van bewaarder of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • DWS International GmbH, in zijn hoedanigheid van beleggingsbeheerder, of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • DWS Investments UK Limited, in zijn hoedanigheid van distributeur, beleggingsbeheerder en/of subportefeuillebeheerder, of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • Harvest Global Investments Limited, in zijn hoedanigheid van beleggingsbeheerder, of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • International Financial Data Services (Canada), in zijn hoedanigheid van leverancier van IT-oplossingen; 
 • Syntel Services Privacy Limited, dat ondersteunende diensten verleent zoals de instelling van accounts; 
 • Victor Buck Services S.A., als uitgever van transactienota's, maandoverzichten en andere update-informatie;
 • DST Financial Services International Limited, in zijn hoedanigheid van leverancier van IT-toepassingen;
 • State Street Bank and Trust, dat ondersteunende diensten verleent wanneer cliënten een rekening openen;
 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners, vergelijkbare instellingen en instellingen die orders verwerken, waaraan wij persoonsgegevens bezorgen voor het beheer en de administratie van de Vennootschap en het beheer van onze beleggingsrelatie met u; 
 • De Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier en enige andere openbare of toezichthoudende entiteiten of instellingen waarmee wij uw gegevens moeten delen in het kader van een wettelijke verplichting; en
 • overige derden zoals professionele, juridische of financiële adviseurs, accountants en/of technologieleveranciers.

We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren, en kunnen indien nodig met deze derden overeenkomsten sluiten om de privacy en de integriteit van aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

Xtrackers (IE) plc

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met en verwerkt door State Street Fund Services (Ireland) Limited, het administratiekantoor van uw beleggingen in het kader van dit bericht en de registerhouder en transferagent van de Vennootschap. 
Voor zover dat nodig is om onze diensten te verlenen en onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen, zullen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • DWS Investment S.A., Luxembourg, in zijn hoedanigheid van beheermaatschappij van de Vennootschap of enige van zijn verbonden ondernemingen, gelieerde ondernemingen of naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • State Street Custodial Services (Ireland) Limited, in zijn hoedanigheid van bewaarder of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • DWS Investments UK Limited, in zijn hoedanigheid van distributeur van de Vennootschap of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • DWS International GmbH, in zijn hoedanigheid van beleggingsbeheerder of enige van zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers;
 • Dave Burns, Carne Global Financial Services Limited, en enige aangestelde opvolger, in zijn hoedanigheid van beoordelaar van witwaspraktijken;
 • International Financial Data Services (Canada), in zijn hoedanigheid van leverancier van IT-oplossingen;
 • Syntel Services Privacy Limited, dat ondersteunende diensten verleent zoals de instelling van accounts;
 • Victor Buck Services S.A., als uitgever van transactienota's, maandoverzichten en andere update-informatie;
 • DST Financial Services International Limited, in zijn hoedanigheid van leverancier van IT-toepassingen;
 • State Street Bank and Trust, dat ondersteunende diensten verleent wanneer cliënten een rekening openen;
 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners, vergelijkbare instellingen en instellingen die orders verwerken, waaraan wij persoonsgegevens bezorgen voor het beheer en de administratie van de Vennootschap en het beheer van onze beleggingsrelatie met u;
 • De Centrale Bank van Ierland, de Ierse belastingdienst en enige andere openbare of toezichthoudende entiteiten of instellingen waarmee wij uw gegevens moeten delen in het kader van een wettelijke verplichting; en
 • overige derden zoals professionele, juridische of financiële adviseurs, accountants en/of technologieleveranciers.

We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren, en kunnen indien nodig met deze derden overeenkomsten sluiten om de privacy en de integriteit van aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

5. Veiligheid van uw informatie

We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid, de privacy en de integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren. We zorgen ervoor dat we over gepaste technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen beschikken die gepast zijn voor de gevoeligheid van uw gegevens, om de veiligheid ervan te verzekeren.

6. Doorgiften buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven uw persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u, of voor zover dit wettelijk vereist is. Doorgiften aan landen buiten de Europese Economische Ruimte betreffen voor zover nodig Australië, Canada, Japan, Hongkong, India, Singapore, Thailand en de Verenigde Staten. 

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen bestaan, zoals een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • Het land waaraan wij de persoonsgegevens doorgeven kan door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt.
 • De ontvanger van de gegevens heeft mogelijk standaardcontractbepalingen ondertekend die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en waardoor hij verplicht is de persoonsgegevens te beschermen.
 • Als de ontvanger zich in de Verenigde Staten bevindt, is hij mogelijk een erkend lid van de EU-US Privacy Shield (of een gelijkwaardige regeling die van tijd tot tijd door de gepaste toezichthoudende instanties kan worden goedgekeurd).

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte indien wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen. U hebt op elk moment het recht om die toestemming in te trekken.

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over de doorgifte van gegevens, passende waarborgen en standaardcontractbepalingen (zie "Vragen en twijfels").

7. Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen? 

Persoonsgegevens worden door het bedrijf en/of zijn verwerkers bewaard totdat beleggers geen aandelen meer bezitten en een daaropvolgende periode van 10 jaar daarna, voor zover nodig om te voldoen aan de wetten en regels die op hen van toepassing zijn, of om feitelijke of potentiële juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, onderhevig aan de toepasselijke verjaring, tenzij een langere termijn is vereist door de wetten en voorschriften die op hen van toepassing zijn. In ieder geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is met betrekking tot de doeleinden en wettelijke en reglementaire verplichtingen of wettelijke vereisten die hieronder worden genoemd (of enige andere informatie die door het bedrijf van tijd tot tijd wordt verstrekt), onder voorbehoud van de geldende wettelijke minimumbewaartermijnen. Neem contact met ons op als u vragen hebt (zie "Vragen en twijfels").

8. Wat zijn mijn rechten op het vlak van gegevensbescherming?

In bepaalde omstandigheden hebt u wettelijk het recht:

 • om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens (ook wel 'verzoek om inzage van de betrokkene' genoemd). U kunt zo een kopie ontvangen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken en controleren of wij ze op wettige wijze verwerken;
 • om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te laten corrigeren. Zo kunt u onvolledige of onjuiste informatie over u laten corrigeren.
 • om te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Zo kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen als wij geen goede reden hebben om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als u uw recht van bezwaar tegen de verwerking uitoefent (zie hierna).
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons beroepen op een legitiem belang (of legitieme belangen van derden) en uw specifieke situatie rechtvaardigt uw beslissing om bezwaar te maken tegen de verwerking om die reden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. 
 • om te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zo kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens controleren of als u de reden voor de verwerking wilt controleren.
 • om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij.

Neem schriftelijk contact met ons op als u uw persoonsgegevens wilt inzien, controleren, corrigeren of laten wissen, als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u wilt vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overdragen naar een andere partij (zie "Vragen en twijfels")

9. Vragen en twijfels 

Xtrackers und Xtrackers II
U hoeft geen actie te ondernemen nadat u deze brief hebt ontvangen. Als u vragen of twijfels hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u meer informatie verkrijgen bij State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg)), in zijn hoedanigheid van administratiekantoor en transferagent van de Vennootschap (ssbquerydesk@statestreet.com).
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of de manier waarop wij reageren op een vraag/klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Xtrackers (IE) plc
Als u vragen of twijfels hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u meer informatie verkrijgen bij State Street Fund Services (Ireland) Limited (78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland), in zijn hoedanigheid van administratiekantoor en transferagent van de Vennootschap (door een e-mail te sturen naar taregistration.eb@statestreet.com of ETF_Servicing@statestreet.com).
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de manier waarop wij reageren op een vraag/klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse Data Protection Commissioner of bij een andere bevoegde privacy-instantie.

Xtrackers ETC plc

Deze privacyverklaring legt uit op welke manier Xtrackers ETC plc (de Vennootschap) persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt en onderhoudt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving.

U dient deze mededeling zorgvuldig door te nemen, aangezien deze informatie bevat over de behandeling van uw persoonsgegevens en uw rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Interpretatie

In de zin van deze privacyverklaring wordt verstaan onder: (i) Gegevensbeschermingswet betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Ierse Data Protection Acts 1988 tot 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (ii) verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, betrokkene, persoonsgegevens en verwerking hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven onder de Gegevensbeschermingswet, (iii) wij, ons of onze betekent de Vennootschap in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, en (iv) u of uw betekent de effectenhouder onder het Secured Xtrackers ETC Precious Metal Linked Securities Programma (het Programma) (de belegger) en omvat elke persoon die de belegger bezit of controleert, die een economisch belang heeft in de belegger, of voor wie de belegger optreedt als agent of gevolmachtigde. Voor alle duidelijkheid: de Verwerker (zoals hierna gedefinieerd) omvat State Street Fund Services (Ireland) Limited (en haar filialen) die optreedt als vaststellings-, emissie- en betalingsagent in verband met het Programma in haar hoedanigheid van verwerker van de persoonsgegevens.

 

Bronnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten identificatoren zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres en bewijs van adres, e-mailadres, nationaliteit, kopie van officieel identiteitsbewijs, fiscaal identificatienummer (TIN), financiële en beleggingskwalificaties, aandeelhoudersreferentienummer, nationaal identificatienummer, telefoon-/mobiel nummer, faxnummer, bankgegevens, en volmachtgegevens.

De Vennootschap verzamelt persoonsgegevens over beleggers hoofdzakelijk via de volgende bronnen:

 1. inschrijvingsformulieren, vragenlijsten voor beleggers en andere informatie die door de belegger schriftelijk wordt verstrekt (met inbegrip van eventuele documentatie inzake witwasbestrijding, identificatie en verificatie), in persoon, per telefoon (die kan worden opgenomen), elektronisch of op enige andere wijze;
 2. van derden-verkopers, transferagentschappen, financiële tussenpersonen en/of financiële beheerders;
 3. transacties binnen het Programma, met inbegrip van rekeningsaldi, beleggingen, uitkeringen, betalingen en opnames; en
 4. wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van kredietinformatiebureaus en beschikbare openbare databanken of gegevensbronnen, zoals nieuwsverkooppunten, websites en andere mediabronnen en internationale sanctielijsten.

 

Doeleinden

De opslag, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens vinden plaats voor de volgende doeleinden:

Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen

 1. om te voldoen aan interne procedures en wettelijke/regelgevende vereisten die van toepassing zijn op de Vennootschap (met inbegrip van (indien van toepassing) onder FATCA, CRS, AML-wetgeving en customer due diligence verificatiedoeleinden).

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de Vennootschap om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen

 1. om uw belegging en eventuele gerelateerde rekeningen doorlopend te beheren of te administreren;
 2. om het Programma en/of de Vennootschap te beheren en te exploiteren;
 3. risicobeheer en risicobeheersing met betrekking tot de Vennootschap of een entiteit in dezelfde groep als de Vennootschap.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap

 1. voor het uitvoeren van statistische analyses of marktonderzoek
 2. voor direct marketing doeleinden;
 3. om fraude en/of andere criminele activiteiten te helpen opsporen, voorkomen, onderzoeken en vervolgen, en deze gegevens te delen met ons juridisch, nalevings-, risico- en leidinggevend personeel om verdachte activiteiten te beoordelen
 4. om klachten over ons te onderzoeken en erop te reageren en om de kwaliteit van de dienstverlening te helpen handhaven en personeel op te leiden om met klachten en geschillen om te gaan.

Wanneer u instemt met de verwerking van persoonsgegevens

 1. voor elk ander specifiek doel waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven. 

Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en zullen wij de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zijn niet van plan om besluiten met juridische of andere significante gevolgen over u te nemen met behulp van volledig geautomatiseerde middelen, maar wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als dit standpunt verandert.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Elke openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de verplichtingen van de openbaarmakende partij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder:

 1. wanneer u ons op de hoogte heeft gesteld van uw adviseur, kunnen de verstrekte persoonsgegevens met deze adviseur worden gedeeld. U dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens met uw adviseur delen of van een wijziging in uw adviseur. Uw adviseur moet zijn eigen afspraken met u hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens;
 2. wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden aan wie de Vennootschap bepaalde taken in verband met de Vennootschap kan delegeren, waaronder DWS International GmbH (en haar gelieerde ondernemingen) in haar hoedanigheid van Programmabeheerder, Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited in haar hoedanigheid van Trustee, JPMorgan Chase Bank N.A. in haar hoedanigheid van Bewaarder van de Gewaarborgde Rekening, Bewaarder van de Inschrijvingsrekening, Bewaarder en Subbewaarder van de Kostenrekening, J.P. Morgan in haar hoedanigheid als Bankrekening, State Street International Bank GmbH in haar hoedanigheid van Duitse Betaalagent, State Street Fund Services (Ireland) Limited in haar hoedanigheid als Emissieagent en Vaststellingsagent en/of andere dienstverleners (Verwerkers) voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving zijn uiteengezet. Sommige van deze derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER"); en
 3. in de loop van de verwerking van persoonsgegevens kunnen dergelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan Verwerkers die zich bevinden of actief zijn in landen en gebieden buiten de EER en dergelijke landen en gebieden hebben mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming die gelijkwaardig is aan die in de EER. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten buiten de EER, zullen wij dit doen op basis van (a) een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of (b) op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen die ervoor zullen zorgen dat een dergelijke entiteit contractueel gebonden is om een zo goed als gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven. Voor meer informatie over deze doorgiftemechanismen en voor een kopie van alle relevante contracten betreffende de doorgifte van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

 

Rechten van de belegger

U hebt het recht om:

 1. informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 2. uw persoonsgegevens te rectificeren indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn
 3. onder bepaalde omstandigheden de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 4. onder bepaalde omstandigheden het wissen van uw persoonsgegevens te vragen
 5. bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (onder meer voor direct-marketingdoeleinden)
 6. onder bepaalde omstandigheden de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.

Verder kunt u naar eigen goeddunken weigeren persoonsgegevens aan de Vennootschap mee te delen of bezwaar maken tegen sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens. Er zijn situaties waarin de Vennootschap mogelijk niet aan een verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld wanneer zij onderworpen is aan een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren of te verwerken, of wanneer de gegevens vereist zijn om de beleggingsdiensten uit te voeren. Als u weigert bepaalde informatie aan de Vennootschap te verstrekken (bijv. contactgegevens), dan is de Vennootschap mogelijk niet in staat om u beleggingsdiensten te verlenen.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van een dergelijke toestemming voordat de toestemming wordt ingetrokken, noch heeft dit invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van andere gronden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van de AVG. Zie voor meer informatie het gedeelte "Klachten" hieronder.

 

Uitoefening van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de Vennootschap op het volgende e-mailadres: privacy@dws.com.

 

Klachten

Mocht u onopgeloste klachten hebben in verband met het bewaren of verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming op www.dataprotection.ie. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, waarvan de details beschikbaar zijn op www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om te voldoen aan: (a) het specifieke doel waarvoor de gegevens worden verwerkt; (b) de legitieme zakelijke en operationele behoeften van de Vennootschap; en (c) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan de Vennootschap is onderworpen. De bewaarperiode wordt per geval bepaald en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 1. De aard van de informatie en waarom deze wordt verzameld en verwerkt (bijv. wij verwerken persoonsgegevens van beleggers om het Programma te beheren).
 2. Of de informatie om juridische redenen vereist is (bijv. naleving van KYC-verplichtingen, naast verplichtingen op grond van de FATCA en CRS).
 3. Onze operationele bewaarbehoeften (bijv. fraudedetectie en -preventie; personeel trainen in het afhandelen van klachten en geschillen; financiële administratie bijhouden).

In het algemeen bewaart de Vennootschap persoonsgegevens gedurende ten minste de duur van de relevante verjaringstermijnen, om ervoor te zorgen dat het in staat is juridische vorderingen met betrekking tot het Programma op te stellen en te verdedigen. 

Voor meer informatie over de bewaarpraktijken van de Vennootschap kunt u contact met ons opnemen via privacy@dws.com.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde bij te werken, en zal ervoor zorgen dat elke bijwerking van deze Privacyverklaring op haar website www.etf.dws.com beschikbaar wordt gesteld. Wij raden u aan deze en eventuele bijgewerkte Privacyverklaring regelmatig door te nemen om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en bekendgemaakt. We kunnen u van tijd tot tijd ook op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

DB ETC plc

Deze privacyverklaring legt uit op welke manier DB ETC Plc (de Vennootschap) persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt en onderhoudt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving.

U dient deze mededeling zorgvuldig door te nemen, aangezien deze informatie bevat over de behandeling van uw persoonsgegevens en uw rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Interpretatie

In de zin van deze privacyverklaring: (i) Algemene verordening gegevensbescherming betekent de Data Protection (Jersey) Law 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, (ii) verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerker, betrokkene, persoonsgegevens en verwerking hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven onder de Algemene verordening gegevensbescherming, (iii) wij, ons of onze betekent de Vennootschap in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, en (iv) u of uw betekent de effectenhouder onder het Secured ETC Precious Metal Linked Securities Programme (het Programma) (de belegger) en omvat elke persoon die de belegger bezit of controleert, die een economisch belang heeft in de belegger, of voor wie de belegger optreedt als agent of gevolmachtigde. Voor alle duidelijkheid: de Verwerker (zoals hierna gedefinieerd) omvat Deutsche Bank AG, London Branch (en haar filialen) die optreedt als organisatie met betrekking tot het Programma in haar hoedanigheid van verwerker van de persoonsgegevens en Computershare Investor Services (Jersey) Limited (Computershare) die optreedt als registrator van de Vennootschap in haar hoedanigheid van verwerker van de persoonsgegevens.

Bronnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten identificatoren zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, nationaliteit, fiscaal identificatienummer (TIN), financiële en beleggingskwalificaties, aandeelhoudersreferentienummer, nationaal identificatienummer, telefoon-/mobiel nummer, faxnummer, bankgegevens, en volmachtgegevens.

De Vennootschap verzamelt persoonsgegevens over beleggers hoofdzakelijk via de volgende bronnen:

 1. inschrijvingsformulieren, vragenlijsten voor beleggers en andere informatie die door de belegger schriftelijk wordt verstrekt (met inbegrip van eventuele documentatie inzake witwasbestrijding, identificatie en verificatie), in persoon, per telefoon (die kan worden opgenomen), elektronisch of op enige andere wijze;
 2. van derde verkopers, transferagentschappen, financiële tussenpersonen en/of financiële beheerders inclusief, maar niet beperkt tot, Computershare;
 3. transacties binnen het Programma, met inbegrip van rekeningsaldi, beleggingen, uitkeringen, betalingen en opnames; en
 4. wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van kredietinformatiebureaus en beschikbare openbare databanken of gegevensbronnen, zoals nieuwsverkooppunten, websites en andere mediabronnen en internationale sanctielijsten.

Doeleinden

De opslag, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens vinden plaats voor de volgende doeleinden:

Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen

 1. om te voldoen aan interne procedures en wettelijke/regelgevende vereisten die van toepassing zijn op de Vennootschap (met inbegrip van (indien van toepassing) onder FATCA, CRS, AML-wetgeving en customer due diligence verificatiedoeleinden).

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de Vennootschap om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen

 1. om uw belegging en eventuele gerelateerde rekeningen doorlopend te beheren of te administreren;
 2. om het Programma en/of de Vennootschap te beheren en te exploiteren;
 3. risicobeheer en risicobeheersing met betrekking tot de Vennootschap of een entiteit in dezelfde groep als de Vennootschap.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap

 1. voor het uitvoeren van statistische analyses of marktonderzoek;
 2. voor direct marketing doeleinden;
 3. om fraude en/of andere criminele activiteiten te helpen opsporen, voorkomen, onderzoeken en vervolgen, en deze gegevens te delen met ons juridisch, nalevings-, risico- en leidinggevend personeel om verdachte activiteiten te beoordelen;
 4. om klachten over ons te onderzoeken en erop te reageren en om de kwaliteit van de dienstverlening te helpen handhaven en personeel op te leiden om met klachten en geschillen om te gaan.

Wanneer u instemt met de verwerking van persoonsgegevens

 1. voor elk ander specifiek doel waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven.

Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en zullen wij de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zijn niet van plan om besluiten over u te nemen met behulp van volledig geautomatiseerde middelen, maar wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als dit standpunt verandert.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

 1. Elke openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de verplichtingen van de openbaarmakende partij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming. Verder:
 2. wanneer u ons op de hoogte heeft gesteld van uw adviseur, kunnen de verstrekte persoonsgegevens met deze adviseur worden gedeeld. U dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens met uw adviseur delen of van een wijziging in uw adviseur. Uw adviseur moet zijn eigen afspraken met u hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens;
 3. indien wij een groepsreorganisatie ondergaan of worden verkocht aan een derde, kunnen de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde en worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden;
 4. wij kunnen uw persoonsgegevens delen met vennootschappen, andere entiteiten of individuen die zijn verbonden met de Vennootschap en eventuele derde partijen aan wie de Vennootschap bepaalde taken in verband met de Vennootschap kan delegeren, waaronder een beheerder, registrator, distributeur en/or andere dienstverleners (Verwerkers) voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet;
 5. in de loop van de verwerking van persoonsgegevens kunnen dergelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan Verwerkers die zich bevinden of actief zijn in landen buiten Jersey en de Europese Economische Ruimte, en dergelijke landen hebben mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming die gelijkwaardig is aan die in Jersey en de EER. De Vennootschap zal, indien wettelijk vereist of indien het gepast wordt geacht, contracten implementeren die trachten ervoor te zorgen dat een dergelijk entiteit contractueel gebonden is om een passend beschermingsniveau te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven.

 Rechten van de belegger

 U hebt het recht om:

 1. toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 2. uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 3. onder bepaalde omstandigheden de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 4. onder bepaalde omstandigheden het wissen van uw persoonsgegevens te vragen;
 5. bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (onder meer voor direct-marketingdoeleinden);
 6. onder bepaalde omstandigheden de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen. Verder kunt u naar eigen goeddunken weigeren persoonsgegevens aan de Vennootschap mee te delen of bezwaar maken tegen sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Er zijn situaties waarin de Vennootschap kan weigeren om aan een dergelijk verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer zij onderworpen is aan een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken. De Vennootschap kan ook uw belegging weigeren of betalingen inhouden totdat de vereiste gegevens zijn verstrekt.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, doet de intrekking van de toestemming geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking om andere redenen en op basis van andere gronden, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Uitoefening van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de Vennootschap op het volgende e-mailadres: privacy@dws.com.

Klachten

Mocht u onopgeloste klachten hebben in verband met het bewaren of verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in Jersey: Tel. +44 (0)1534 716530 of op www.OICJersey.org.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door de Vennootschap niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de doeleinden van de gegevensverwerking, behoudens eventuele wettelijke verjaringstermijnen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde bij te werken en zal ervoor zorgen dat elke bijwerking van deze Privacyverklaring op haar website www.etf.dws.com. Wij raden u aan deze en eventuele bijgewerkte Privacyverklaring regelmatig door te nemen om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en bekendgemaakt. We kunnen u van tijd tot tijd ook op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

CIO View