Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Xtrackers ETF:er eller Xtrackers ETC:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers ETF:er och Xtrackers ETC:er inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers ETF:er och Xtrackers ETC:er bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers ETF:er eller Xtrackers ETC:er är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker och Villkor/Riskfaktorer. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers“.

CIO View

Du ser nu Sweden -versionen av sidan trots att den finns i USA. Du kan ändra landet nedan.