Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker och Villkor/Riskfaktorer. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

CIO View

Cookies Policy

This website uses cookies in order to improve user experience. If you accept, we will assume that you are happy with this. For more information about the cookies we use or to find out how you can change your settings, see our Cookies Notice.
Accept All Cookies