Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Gediversifieerd beleggen – het hoe en waarom

Core-ETF's: voor beleggers die wereldwijd willen inspelen op de belangrijkste aandelen- en obligatie-indexen.

Xtrackers Core-ETF's zijn een reeks fysiek replicerende ETF's tegen een vast tarief [1] vanaf 0,06% per jaar, die u toegang verschaffen tot de belangrijkste aandelen- en obligatiemarkten. U kunt de kern van uw portefeuille samenstellen of ze als kosteneffectieve bouwstenen van een multi-asset portefeuille gebruiken. Zo diversifieert u uw portefeuille!

Xtrackers Core-ETF's hebben drie basiskenmerken:

 

Ze weerspiegelen toonaangevende marktindexen

Het aanbod omvat Xtrackers ETF's op de aandelenreferentie-indexen MSCI World, MSCI Emerging Markets, FTSE 100, DAX, Euro Stoxx 50, MSCI EMU, Stoxx Europe 600, S&P Europe ex-UK, MSCI USA en Nikkei 225 en ETF's op eurozone-staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties in EUR en USD en hoogrentende bedrijfsobligaties in EUR - waarbij voor de Amerikaanse staats- en bedrijfsobligatie-ETF's ook tegen wisselkoersschommelingen afgedekte aandelenklassen in EUR beschikbaar zijn.

Ze zijn kosteneffectief

Het vaste tarief bedraagt 0,06% - 0,25% per jaar.

Ze zijn gebaseerd op rechtstreekse (of fysieke) replicatie

Bij rechtstreekse replicatie, ook wel fysieke replicatie genoemd, belegt de ETF in alle bestanddelen van de te volgen index, met dezelfde weging. Wanneer de index wordt aangepast, worden diezelfde aanpassingen doorgevoerd in de portefeuille.

Neem de belangrijkste internationale markten in uw portefeuille op

 

Xtrackers Core-ETF's zijn geschikt voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren en tegelijkertijd lage totale kosten nastreven. U hebt hiervoor de keuze uit een uitgebreide reeks Amerikaanse, Britse, Europese, Duitse, Japanse en EM-aandelen, Amerikaanse en eurozone-staatsobligaties, bedrijfsobligaties in EUR en USD en in EUR luidende hoogrentende bedrijfsobligaties.

Xtrackers Core activaklassen in één oogopslag

core_anlageklassen.png

De Xtrackers Core-ETF-productenreeks

Alle core-ETF's

 

Core-ETF's

Core-aandelen-ETF's

 

Regio's  Landen

Core-obligatie-ETF's

 

Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Investmentgrade Highyield

 
 

 

Glühbirne.svg

 

Wist u ...

 

In zijn onderzoek naar een moderne portefeuilletheorie heeft de Amerikaanse econoom Harry M. Markowitz het belang van een gespreide beleggingsportefeuille uitgewerkt, waarvoor hij in 1990 de Nobelprijs voor Economie heeft gekregen. De kern van zijn werk is de waarneming dat een spreiding van beleggingen in vergelijking met afzonderlijke beleggingen tot een lager beleggingsrisico bij gelijke rendementsverwachtingen kan leiden.

Het pad naar een gediversifieerde portefeuille

Hier volgt een voorbeeld van een portefeuille van 50% core-aandelen-ETF's en 50% core-obligatie-ETF's. Het vormt geen beleggingsadvies en is niet voor een specifiek beleggersprofiel opgesteld.

Met slechts 6 core-ETF's: ca. 3.000 aandelen, ca. 3.700 obligaties, 49 landen in 11 sectoren in de portefeuille tegen een vast tarief van gemiddeld 0,14%.

Xtrackers Core-ETF's aandeel in de portefeuille vast tarief per jaar
MSCI World UCITS ETF 1D 30% 0,12%
Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C 10% 0,09%
MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 10% 0,18%
Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 20% 0,15%
EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 20% 0,12%
EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C 10% 0,20%

Veelgestelde vragen over fysieke replicatie

Fysieke replicatie: wat is dat?

Sinds eind 2012 biedt Xtrackers ETF's aan die de onderliggende index aan de hand van de traditionele methode kopiëren: fysieke replicatie. Bij directe replicatie, ook wel fysieke replicatie of volledige replicatie genoemd, belegt de ETF in alle bestanddelen van de te volgen index, met dezelfde weging. Wanneer de index wordt aangepast, worden diezelfde aanpassingen doorgevoerd in de portefeuille. Deze strategie maakt een relatief nauwkeurige nabootsing mogelijk en er wordt er geen gebruik gemaakt van derivaten.

Hoe transparant zijn de Xtrackers ETF's met fysieke replicatie?

De beschikbare informatie over de directe, fysiek replicerende Xtrackers ETF's wordt, met inbegrip van de samenstelling van de portefeuille, dagelijks geactualiseerd. Voor ETF's die zich met securities lending bezighouden, is de volgende actuele informatie online beschikbaar: de samenstelling van de als onderpand aangehouden effecten, het deel van de portefeuille dat op dat moment is uitgeleend en de actuele waarde van het onderpand in verhouding tot de uitgeleende effecten. Daarnaast wordt een overzicht van toegestane tegenpartijen bij securities lending online beschikbaar gesteld, evenals de opbrengst van de uitleenovereenkomsten van het ETF en andere belangrijke informatie, zoals de berekening van de opbrengst van de leenovereenkomst van het ETF en het deel van de portefeuille dat per jaar gemiddeld en maximaal werd uitgeleend.

Maken fysiek replicerende Xtrackers-ETF's gebruik van securities lending?

De Xtrackers ETF's met rechtstreekse, fysieke replicatie kunnen securities lending gebruiken om het portefeuillerendement van beleggers te verbeteren. De fysiek replicerende Xtrackers ETF's voldoen aan de geldende richtlijnen voor effectenleningen en volgen een terughoudend beleid met betrekking tot securities lending. Daartoe behoort de bepaling dat alle opbrengsten uit leenovereenkomsten na aftrek van de kosten door het ETF worden ingehouden. Voor de meeste Xtrackers ETF's die fysiek repliceren, betekent dit dat 70% van bruto opbrengst van de leenovereenkomst door het betreffende ETF wordt ingehouden. De securities lending wordt bovendien strikt gemonitord. Zo kunnen Xtrackers ETF's bijvoorbeeld tegenwoordig nooit meer dan 50% van de posities van de portefeuilles uitlenen. Om beleggers te beschermen tegen het eventueel in gebreke blijven van een tegenpartij, worden bovendien conservatief geselecteerde effecten gebruikt.

PDF downloaden

Risico's

  • De waarde van de deelbewijzen van het fonds kan altijd lager uitvallen dan de koers waartegen de belegger ze heeft gekocht. Dit kan tot verlies leiden.
  • De waarde van de deelbewijzen in het deelfonds kan door de marktvolatiliteit en/of de volatiliteit van de onderliggende waarde negatief worden beïnvloed.
  • De verschillende deelbewijzen van het fonds kunnen in verschillende valuta’s luiden. Wanneer de valuta van het land van de belegger een andere valuta is dan de fondsvaluta of de valuta van de effecten die door het fonds worden aangehouden, kunnen wisselkoersschommelingen de koers of de opbrengst van de deelbewijzen negatief beïnvloeden..

Verdere informatie

Obligaties – zoveel meer dan rente

Met obligatie-ETF’s kunnen beleggers hun beleggingen in obligaties handig en transparant over verschillende regio’s, obligatiesegmenten en looptijden spreiden. Deze ETF’s zijn daardoor bijzonder geschikt voor een kortlopende verbintenis, maar eveneens als langer aangehouden bouwsteen van een evenwichtige portefeuille.
Meer informatie

1. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat voor ETF's naast de vaste vergoeding ook andere kosten kunnen ontstaan die hun belegging negatief kunnen beïnvloeden ten opzichte van de onderliggende index. Voorbeelden hiervan zijn: Bemiddelingskosten en andere transactiekosten, belastingen op financiële transacties of zegelrechten, eventuele verschillen in de belastingheffing op kapitaalwinst of dividenden waarvan in de overeenkomstige onderliggende index sprake kan zijn, evenals de werkelijke belasting op kapitaalwinst of dividenden in het ETF. Het exacte effect van deze kosten kan vooraf niet met zekerheid worden voorspeld, omdat ze afhankelijk zijn van een groot aantal niet-statistische factoren. Investeerders dienen de gecontroleerde jaar- en ongecontroleerde halfjaarverslagen te lezen, die meer informatie bevatten.

CIO View