Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Afdruk

DWS International GmbH

DWS International GmbH is een beleggingsonderneming die onder toezicht staat van de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit ('Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht' - BaFin) met hoofdkantoor in Frankfurt am Main.


Hoofdkantoor en postbus

DWS International GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Duitsland
Postbus: 60612 Frankfurt am Main, Duitsland

Vertegenwoordiging

DWS International GmbH wordt vertegenwoordigd door de leden van de raad van bestuur: Dr. Matthias Liermann, Jörg Hupertz, Gero Schomann und Georg Schuh.

Contact

In eigen persoon: Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: 069 / 910-12371
E-Mail: info@dws.com
Postbus: 60612 Frankfurt am Main, Duitsland

Toezichthoudende autoriteit

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Duitsland.

Handelsregister

Ingeschreven in het handelsregister van de lokale arrondissementsrechtbank in Frankfurt am Main, Duitsland, onder nummer HRB 23891.

BTW-identificatienummer

DE811247954

CIO View