Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Om oss

Xtrackers i korthet

  • Kombinerar fördelarna med börshandlade värdepapper och indexfonder i en enda produkt
  • Kan handlas på samma sätt som andra börshandlade värdepapper
  • Perfekt indexföljning (före avgifter)
  • Ger bred åtkomst till olika marknader och tillgångsklasser, inklusive korta dagsindex
  • Flexibelt portföljverktyg för alla marknadsförhållanden
  • Låga "allt inklusive" avgifter

Xtrackers ETF:er är subfonder till två paraplyfondföretag (SICAVer) med Luxemburg som hemvist: Xtrackers och Xtrackers II. Xtrackers SICAVerna och deras subfonder är UCITS fonder i enlighet med UCITS direktivet om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.

1NAVet beräknas dagligen baserat på stängningsindex
2Ytterligare handelsavgifter kan förekomma

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2021 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2021-02-25