Xtrackers UCITS ETF:er - exponering mot större utvecklade aktiemarknader till en attraktiv årlig ”all in-avgift (TER)1

Vi erbjuder nu UCITS ETF:er från Xtrackers som täcker vissa större utvecklade aktieindex som t.ex. DAX® och Euro STOXX 50® till en väldigt konkurrenskraftig årlig ”all-in avgift”. Dessa Fokus-UCITS ETF:er kan användas för att utgöra kärnan i en långsiktig och diversifierad investeringsportfölj.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er följer respektive underliggande index genom direkt replikering. Fokus-UCITS ETF:erna har en av Europas lägsta prissättning i respektive marknadssegment (per den 30 maj 2014). Investerare har åtkomst till följande marknader via Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er: DAX®, EURO STOXX 50®, FTSE 100, MSCI EMU, MSCI USA, MSCI World, Nikkei 225 och Stoxx® Europe 600.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er

 
Xtrackers
ISIN
Replication
Ticker
Användning av vinst
All-in Fee p.a.
DAX Income UCITS ETF 1D LU0838782315 physicallyXDDX GYUtdelning0,09%
DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 physicallyXDAX SSÅterinvestering0,09%
EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0478205379 physicallyXBLC GYÅterinvestering0,16%
EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C LU1109943388 physicallyXHYA GYÅterinvestering0,35%
EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D LU1109942653 physicallyXHYG GYUtdelning0,35%
Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C LU0380865021 physicallyXESC SSÅterinvestering0,09%
Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D LU0274211217 physicallyXESX GYUtdelning0,09%
Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C LU0290355717 physicallyXGLE GYÅterinvestering0,15%
Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D LU0643975591 physicallyX03F GYUtdelning0,15%
FTSE 100 Income UCITS ETF 1D LU0292097234 physicallyXUKX GYUtdelning0,09%
FTSE 100 UCITS ETF 1C LU0838780707 physicallyXDUK GYÅterinvestering0,09%
MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C IE00BTJRMP35 physicallyXMME GYÅterinvestering0,20%
MSCI EMU UCITS ETF 1D LU0846194776 physicallyXD5E GYUtdelning0,12%
MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 physicallyXD9U GYÅterinvestering0,07%
MSCI World UCITS ETF 1D IE00BK1PV551 physicallyXDWL GYUtdelning0,19%
MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92 physicallyXDWD SSÅterinvestering0,19%
Nikkei 225 UCITS ETF 1D LU0839027447 physicallyXDJP GYUtdelning0,09%
Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C LU0328475792 physicallyXSX6 GYÅterinvestering0,20%
US Treasuries UCITS ETF 1D LU0429459356 physicallyXUTD GYUtdelning0,12%
USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR HedgedIE00BZ036J45 physicallyXDGE GYUtdelning0,21%
USD Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BZ036H21 physicallyXDGU GYUtdelning0,16%
USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BDR5HM97 physicallyXUHY GYUtdelning0,35%

1 Total Expense Ration (TER) samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader