Xtrackers UCITS ETF:er - exponering mot större utvecklade aktiemarknader till en attraktiv årlig ”all in-avgift (TER)1

Vi erbjuder nu UCITS ETF:er från Xtrackers som täcker vissa större utvecklade aktieindex som t.ex. DAX® och Euro STOXX 50® till en väldigt konkurrenskraftig årlig ”all-in avgift”. Dessa Fokus-UCITS ETF:er kan användas för att utgöra kärnan i en långsiktig och diversifierad investeringsportfölj.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er följer respektive underliggande index genom direkt replikering. Fokus-UCITS ETF:erna har en av Europas lägsta prissättning i respektive marknadssegment (per den 30 maj 2014). Investerare har åtkomst till följande marknader via Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er: DAX®, EURO STOXX 50®, FTSE 100, MSCI EMU, MSCI USA, MSCI World, Nikkei 225 och Stoxx® Europe 600.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er

 
Xtrackers
ISIN
Replication
Ticker
Användning av vinst
All-in Fee p.a.
ProductListGrid: No products found.

1 Total Expense Ration (TER) samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader