Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Xtrackers UCITS ETF:er - exponering mot större utvecklade aktiemarknader till en attraktiv årlig ”all in-avgift (TER)1

Vi erbjuder nu UCITS ETF:er från Xtrackers som täcker vissa större utvecklade aktieindex som t.ex. DAX® och Euro STOXX 50® till en väldigt konkurrenskraftig årlig ”all-in avgift”. Dessa Fokus-UCITS ETF:er kan användas för att utgöra kärnan i en långsiktig och diversifierad investeringsportfölj.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er följer respektive underliggande index genom direkt replikering. Fokus-UCITS ETF:erna har en av Europas lägsta prissättning i respektive marknadssegment (per den 30 maj 2014). Investerare har åtkomst till följande marknader via Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er: DAX®, EURO STOXX 50®, FTSE 100, MSCI EMU, MSCI USA, MSCI World, Nikkei 225 och Stoxx® Europe 600.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er

 
Xtrackers
ISIN
Replication
Ticker
Användning av vinst
All-in Fee p.a.
ProductListGrid: No products found.

1 Total Expense Ration (TER) samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2021 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2021-02-25