Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Xtrackers UCITS ETF:er - exponering mot större utvecklade aktiemarknader till en attraktiv årlig ”all in-avgift (TER)1

Vi erbjuder nu UCITS ETF:er från Xtrackers som täcker vissa större utvecklade aktieindex som t.ex. DAX® och Euro STOXX 50® till en väldigt konkurrenskraftig årlig ”all-in avgift”. Dessa Fokus-UCITS ETF:er kan användas för att utgöra kärnan i en långsiktig och diversifierad investeringsportfölj.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er följer respektive underliggande index genom direkt replikering. Fokus-UCITS ETF:erna har en av Europas lägsta prissättning i respektive marknadssegment (per den 30 maj 2014). Investerare har åtkomst till följande marknader via Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er: DAX®, EURO STOXX 50®, FTSE 100, MSCI EMU, MSCI USA, MSCI World, Nikkei 225 och Stoxx® Europe 600.

Xtrackers Fokus-UCITS ETF:er

 
Xtrackers
ISIN
Replication
Ticker
Användning av vinst
All-in Fee p.a.
DAX Income UCITS ETF 1D LU0838782315 physicallyXDDX GYUtdelning0,09%
DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 physicallyXDAX SSÅterinvestering0,09%
EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0478205379 physicallyXBLC GYÅterinvestering0,16%
EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C LU1109943388 physicallyXHYA GYÅterinvestering0,35%
EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D LU1109942653 physicallyXHYG GYUtdelning0,35%
Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C LU0380865021 physicallyXESC SSÅterinvestering0,09%
Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D LU0274211217 physicallyXESX GYUtdelning0,09%
Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C LU0290355717 physicallyXGLE GYÅterinvestering0,15%
Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D LU0643975591 physicallyX03F GYUtdelning0,15%
FTSE 100 Income UCITS ETF 1D LU0292097234 physicallyXUKX GYUtdelning0,09%
FTSE 100 UCITS ETF 1C LU0838780707 physicallyXDUK GYÅterinvestering0,09%
MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C IE00BTJRMP35 physicallyXMME GYÅterinvestering0,20%
MSCI EMU UCITS ETF 1D LU0846194776 physicallyXD5E GYUtdelning0,12%
MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 physicallyXD9U GYÅterinvestering0,07%
MSCI World UCITS ETF 1D IE00BK1PV551 physicallyXDWL GYUtdelning0,19%
MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92 physicallyXDWD SSÅterinvestering0,19%
Nikkei 225 UCITS ETF 1D LU0839027447 physicallyXDJP GYUtdelning0,09%
Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C LU0328475792 physicallyXSX6 GYÅterinvestering0,20%
US Treasuries UCITS ETF 1D LU0429459356 physicallyXUTD GYUtdelning0,12%
USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR HedgedIE00BZ036J45 physicallyXDGE GYUtdelning0,21%
USD Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BZ036H21 physicallyXDGU GYUtdelning0,16%
USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BDR5HM97 physicallyXUHY GYUtdelning0,35%

1 Total Expense Ration (TER) samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2019 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2019-02-14