Vergoedingsbeleid

Vergoedingsbeleid met betrekking tot Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) plc

Deutsche Asset Management S.A. (de “Vennootschap”), de beheermaatschappij van Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) plc, valt onder de vergoedingsstrategie van Deutsche Bank Group. Alle zaken met betrekking tot de vergoeding en de naleving van de reglementaire vereisten worden gecontroleerd door de overeenstemmende comités van Deutsche Bank Group. Deutsche Bank Group hanteert een totaalvergoedingsbeleid, dat bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding en uitgestelde vergoedingselementen, die gekoppeld zijn aan de individuele prestatie in de toekomst en de duurzame ontwikkeling van Deutsche Bank Group. Om het bedrag te bepalen van de uitgestelde vergoeding en de instrumenten gekoppeld aan langetermijnresultaten (zoals aandelen of fondsdeelbewijzen), heeft Deutsche Bank Group een vergoedingssysteem ontwikkeld waarbij een grote afhankelijkheid van het variabele deel wordt vermeden. Dit vergoedingssysteem is uiteengezet in een beleid, dat onder meer aan de volgende vereisten voldoet:

a) Het vergoedingsbeleid stemt overeen met en bevordert een degelijk en efficiënt risicobeheer, en moedigt het nemen van buitensporige risico's niet aan;

b) Het vergoedingsbeleid ligt in de lijn van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en belangen van de Deutsche Bank Group (inclusief de Vennootschap en de ICBE’s die zij beheert, alsook de beleggers in dergelijke ICBE’s), en omvat maatregelen om belangenconflicten te vermijden;
                                                           
c) De beoordeling van de resultaten gebeurt in een meerjarenkader;

d) Vaste en variabele componenten van de totale vergoeding zijn goed tegenover elkaar afgewogen en de vaste componenten vertegenwoordigen een voldoende hoog deel van de totale vergoeding om de toepassing mogelijk te maken van een volledig flexibel beleid over vergoedingscomponenten, inclusief de mogelijkheid om geen variabele vergoedingscomponent te betalen.

Meer details over het huidige vergoedingsbeleid zijn online gepubliceerd op https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm en in het bijbehorende Vergoedingsrapport van Deutsche Bank AG (“Compensation Report”). Hierin vindt u onder andere een beschrijving van de berekeningswijze voor de vergoeding en bonussen van specifieke groepen werknemers en een specificatie van de verantwoordelijken voor de toekenning, inclusief leden van het vergoedingscomité. Op verzoek zal de Vennootschap deze informatie gratis beschikbaar stellen in de vorm van een papieren document.